PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

  1.Nhân sự

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ email

          1           

Th.S Đặng Kiên Cường

Trưởng phòng

dkcuong@hcmuaf.edu.vn

          2           

Th.S Hoàng Thị Lan

Phó trưởng phòng

hoanglan@hcmuaf.edu.vn

          3           

CN.Thân Đỗ Diệu Hương

Thư ký

tddieuhuong@hcmuaf.edu.vn

          4           

KS.Trương Tuệ Minh

Chuyên viên

tueminh@hcmuaf.edu.vn

          5           

CN.Trần Thị Lệ Hằng

Chuyên viên

lehang@hcmuaf.edu.vn

          6           

CN.Lê Thị Ngọc Hòa

Chuyên viên

ltnhoa@hcmuaf.edu.vn

          7           

 KS.Nguyễn Đại Thạch

Chuyên viên

ndthach@hcmuaf.edu.vn

 2. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác chính trị, tư tưởng, văn hóa, xây dựng môi trường giáo dục, hình thành nhân cách và phẩm chất đạo đức tốt đẹp cho sinh viên. Triển khai các nghị quyết, chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng, tâm lý sinh viên. Thực hiện chức năng quản lý và công tác đánh giá rèn luyện sinh viên.

3. Nhiệm vụ

Công tác chính trị

-     Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác chính trị tư tưởng của sinh viên; Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng của sinh viên trong trường, phản ánh kịp thời, đầy đủ khách quan cho Ðảng uỷ, BGH; đồng thời đề xuất những chủ trương, biện pháp giải quyết thích hợp những vấn đề liên quan đến tư tưởng của sinh viên.           

-     Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân HSSV đầu khoá, phối hợp với Khoa/BM tổ chức tuần sinh hoạt cuối khoá, đầu năm học;các đợt sinh hoạt chính trị, học tập nội quy, quy chế, các buổi nói chuyện thời sự trong nước và quốc tế, nhằm nâng cao giác ngộ về chính trị, ngăn chặn ảnh hưởng xấu và tệ nạn xã hội cho sinh viên.    

-     Tổ chức các buổi đối thoại của sinh viên với lãnh đạo các cấp của Trường; thông qua đó nắm được tâm tư, nguyện vọng của sinh viên để kịp thời đề xuất với Ban giám hiệu phương án giải quyết.

-     Tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý, nắm bắt được tâm lý sinh viên nhằm giúp sinh viên có biện pháp phòng tránh sự lệch lạc về định hướng, tư tưởng, tâm lý.

-     Thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá nhà trường theo sự chỉ đạo của Ban giám hiệu.

-     Tổ chức đánh giá điểm rèn luyện cho sinh viên theo năm học.

-     Thực hiện Bản tin Nội bộ của trường.

-     Phối hợp với các Khoa, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên,... xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh; tổ chức thực hiện các hoạt động phong trào cho sinh viên, các buổi hội diễn, triển lãm, các hoạt động văn hoá văn nghệ và thể thao của sinh viên.

-     Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên để tổ chức các sinh hoạt ngoại khóa và các đội tình nguyện của Trường.

-     Phối hợp với Văn phòng Đảng uỷ, Công đoàn, BM Lý luận chính trị tổ chức các chuyên đề học tập Nghị quyết của Đảng, tìm hiểu về Ðảng cho sinh viên.

-     Phối hợp với các đơn vị liên quan, chính quyền vàcông an địa phương trong công tác tuyên truyền tư tưởng chính trị, giữ gìn an ninh trật tự trong sinh viên.

Công tác quản lý sinh viên

-         Quản lý hành chính đối với sinh viên, xác nhận các loại giấy tờ xác nhận sinh viên theo sự phân công của Ban giám hiệu.

-         Chịu trách nhiệm cấp Sổ tay sinh viên; Thẻ sinh viên.

-         Tiếp nhận ý kiến sinh viên, giải quyết hoặc kiến nghị với nhà trường những thắc mắc, khiếu nại của sinh viên.

-         Tạo và quản lý email sinh viên, truyền tải thông tin của nhà trường đến sinh viên.

-         Thường trực Hội đồng khen thưởng, kỷ luật sinh viên và hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện SV. Phối hợp các đơn vị theo dõi, kiểm tra,thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật sinh viên.

-         Triển khai và hướng dẫn thủ tục thanh toán bảo hiểm tai nạn cho sinh viên theo quy định.

-         Tiếp nhận, tìm kiếm các nguồn học bổng tài trợ cho sinh viên từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm trong và ngoài nước và chịu trách nhiệm phân phối các loại học bổng đó đúng đối tượng sinh viên theo quy định.

-         Tổ chức, thực hiện kiểm tra nội qui, quy chế học đường. Phối hợp Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên và các đơn vị liên quan kiểm tra việc chấp hành nội qui, quy chế của sinh viên.

-         Phối hợp các đơn vị liên quan trong công tác ngoại trú.

-         Phối hợp các đơn vị liên quan tham gia công tác tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp.

 Văn phòng làm việc:

Phòng số 7, Lầu 1, Nhà Phượng Vỹ, ĐH Nông Lâm TPHCM. SĐT: 08.38974560

Website: www.nls.hcmuaf.edu.vn  ; Email: pctsv@hcmuaf.edu.vn

 

Số lần xem trang : :446
Nhập ngày : 26-09-2007
Điều chỉnh lần cuối :01-07-2014

Giới thiệu P.Công tác Sinh viên

Trang liên kết

Doanh nghiệp đồng hành