*Phòng Công tác Sinh viên ký xác nhận các loại giấy sau:

1.Giấy Xác nhận  Download. 

2.Xác nhận vay vốn Ngân hàng CSXH Download ; Hướng dẫn

3. Đơn xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự: Download

4. Đơn xin miễn giảm học phí Download

*  Phòng Đào tạo  ký xác nhận xác nhận các loại giấy sau: http://pdt.hcmuaf.edu.vn 

 Xem thông báo đính kèm. 

 

Số lần xem trang : :4314
Nhập ngày : 26-10-2007
Điều chỉnh lần cuối :03-01-2014

Chế độ chính sách

Danh Sách Miễn Giảm Học Phí Học Kỳ II Năm Học 2015 - 2016(05-04-2016)

Thông Báo Việc Thực Hiện Miễn Giảm Học Phí Học Kỳ 2 Năm Học 2015 - 2016(02-03-2016)

Thông Báo Việc Thực Hiện Xét Hỗ Trợ Chi Phí Học Tập Học Kỳ 2 Năm Học 2015 - 2016(02-03-2016)

THÔNG BÁO HỌC PHÍ QUÂN SỰ QUỐC PHÒNG(03-12-2015)

THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ(17-11-2015)

Thông báo: Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo (28-09-2015)

Danh sách Sinh viên được miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2014 - 2015 (26-03-2015)

Danh sách Sinh viên được miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2014 - 2015 (23-10-2014)

Thông báo thực hiện miễn giảm học phí năm học 2014 – 2015 (02-10-2014)

Hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 74/2013/NĐ-CP (02-10-2014)

Danh sách Sinh viên được miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2013 - 2014(08-05-2014)

Quy trình miễn giảm học phí (25-02-2014)

Quyết định, thông báo, danh sách chi trả miễn giảm học phí năm học 2013 - 2014 (17-02-2014)

Nghị định 74/2013/NĐ-CP: Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về miễn, giảm học phí (16-09-2013)

Pháp lệnh về ưu đãi Người có công với cách mạng, Quyết định chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo 2011-2015(08-09-2013)

Nghị định số 74/2013/NĐ-CP (04-09-2013)

Nghị định số 49/2010/NĐ-CP(04-09-2013)

Tạm ngưng tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho sinh viên (04-09-2013)

Mẫu đơn xác nhận xác nhận vay vốn mới(21-02-2012)

Các quyết định quy định chuyên ngành, nghề nặng nhọc, độc hại (27-12-2011)

Thông tư liên tịch về hoãn nghĩa vụ quân sự(07-11-2011)

Thông tư liên tịch về triển khai miễn giảm học phí(19-09-2011)

Thực hiện miễn, giảm học phí đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP(23-09-2010)

Danh sách thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II(11-03-2008)

Danh mục các xã thuộc khu vực 3 đặc biệt khó khăn (11-03-2008)

HƯỚNG DẪN Thực hiện cho vay đối với học sinh, sinh viên(11-12-2007)

Chỉ Thị của Thủ tướng Chính phủ số 21/2007/CT-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2007 về thực hiện chế độ cho vay ưu đãi để học đại học,cao đẳng và dạy nghề(11-12-2007)

Trang liên kết

 

 

Doanh nghiệp đồng hành