*Phòng Công tác Sinh viên ký xác nhận các loại giấy sau:

1.Giấy Xác nhận  Download. 

2.Xác nhận vay vốn Ngân hàng CSXH Download ; Hướng dẫn

3. Đơn xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự: Download

4. Đơn xin miễn giảm học phí Download

*  Phòng Đào tạo  ký xác nhận xác nhận các loại giấy sau: http://pdt.hcmuaf.edu.vn 

 Xem thông báo đính kèm. 

 

Số lần xem trang : :1
Nhập ngày : 26-10-2007
Điều chỉnh lần cuối :03-01-2014

-

Mẫu đơn xác nhận xác nhận vay vốn mới(21-02-2012)

HƯỚNG DẪN Thực hiện cho vay đối với học sinh, sinh viên(11-12-2007)

Chỉ Thị của Thủ tướng Chính phủ số 21/2007/CT-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2007 về thực hiện chế độ cho vay ưu đãi để học đại học,cao đẳng và dạy nghề(11-12-2007)

Trang liên kết

Doanh nghiệp đồng hành