Đăng ký địa chỉ email
(Dành cho sinh viên Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM)

Sinh viên chưa có đăng ký

Nhập mã số sinh viên:
Ngày : Tháng : Năm :

Nếu ngày sinh hoặc tháng không có thì không chọn

Đã đăng ký rồi bấm vào đây để vào hộp thư

Hướng dẫn:

1. Sau khi đăng ký xong nếu sinh viên đang theo học tại Trường ĐHNL TP.HCM đến sảnh nhà Phượng Vỹ quét thẻ sinh viên vào máy đọc mã vạch - email của bạn sẽ được kích hoạc sau 17 giờ chiều mỗi ngày.

2. Đối với sinh viên học tại các đơn vị liên kết lớp Trưởng gởi email về admin@st.hcmuaf.edu.vn để báo các account của lớp mới được kích hoạt.

Lưu ý: Hiện nay Phòng CTSV không giải quyết việc quên mật khẩu email nữa, nên các bạn chỉ sử dụng thẻ sinh viên để khôi phục mật khẩu hoặc gởi email về địa chỉ email của admin@st.hcmuaf.edu.vn. - Quản trị mạng không gởi mật khẩu ra các email không phải tên miền @hcmuaf.edu.vn hoặc @st.hcmuaf.edu.vn