Nhằm phát huy khả năng sáng tạo trong việc thiết kế hệ thống các chip vi điều khiển (MCU) của sinh viên khối đại học, cao đẳng, Công ty Texas Instruments (TI), chính thức phát động cuộc thi thiết kế MCU dành cho khối cao đẳng, đại học năm 2011.

I.          THỜI GIAN TỔ CHỨC: Cuộc thi được chia làm 2 giai đoạn:
 1. Năm 2011: tổ chức vòng lọai tại khu vực phía Nam, Bắc và Miền Trung: từ 6/2011 đến 11/ 2011
2. Năm 2012: tổ chức vòng chung kết toàn quốc : 4/2012
....File gắn kèm
 
II. NỘI DUNG CUỘC THI:
Đề tài bắt buộc phải sử dụng bộ xử lý chính là MSP 430 hoặc Cortex-M3 của Công Ty Texas Instruments (TI).
Cuộc thi được chia thành 2 nhóm đối tượng: Nhóm Chuyên Nghiệp ( thiết kế một sản phẩm hoàn chỉnh) và Nhóm Cơ Bản (thiết kế một sản phẩm ứng dụng phần mềm trên phần cứng có sẵn).
Nhóm Chuyên Nghiệp ( thiết kế một sản phẩm hoàn chỉnh): Sản phẩm của nhóm này phải gồm cả phần cứng và phần mềm, các đội phải thiết kế phần cứng cũng như phần mềm chạy trên phần cứng này để thực hiện một chức năng nhất định.
Nhóm Cơ Bản (thiết kế một sản phẩm ứng dụng phần mềm trên phần cứng có sẵn): sản phẩm của các đội có thể dựa trên mạch vi điều khiển có sẵn. Các đội không cần thiết kế mạch vi điều khiển riêng, nhưng phải thiết kế phần mềm để thực hiện một chức năng nhất định. Ưu tiên cho các đội có thiết kế thêm mạch phần cứng mở rộng dựa trên mạch MCU đuợc cấp. Sinh viên học cao học không được tham dự nhóm này.
 
ĐỐI TƯỢNG DỰ THI:
Cuộc thi dành cho tất cả các sinh viên cao đẳng, đại học trên toàn quốc. Mỗi đội gồm từ 1 đến 3 thành viên và một giảng viên cố vấn.
1.       Tất cả các đội phải nộp phiếu đăng ký tham dự để đăng ký danh sách thành viên và mục tiêu thiết kế. (Phiếu đăng ký tham dự có thể tải trên website của Công ty Texas Instruments Việt Nam theo địa chỉ: http://www.ti.com/mcucontest_vi (TI), hoặc http://www.dee.hcmut.edu.vn (trang web của Trường Đại Học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh), hoặc http://set.hut.edu.vn (trang web của Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội), hoặc http://www.dut.udn.vn/ece/(trang web của Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng)
2.       Tất cả các đề tài tham gia phải là bản chính của thiết kế dựa trên các chip vi điều khiển của TI.
 
I.      TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÒNG LOẠI KHU VỰC
Ở vòng sơ tuyển, Ban Giám Khảo sẽ đánh giá đề tài qua bản thiết kế sản phẩm trên giấy (đề tài có có thiết kế hoàn chỉnh hay có video minh họa được đánh giá cao). Ban Giám Khảo chấm riêng từng nhóm đối tượng    
Tiêu chí đánh giá để tuyển chọn (thang điểm tổng cộng là 100):
1. Mức độ hoàn tất                                                      20
2. Tính sáng tạo                                                           20
3. Tính thực tiễn                                                          45
4. Mức độ ứng dụng TI Analog          15
 
Ở vòng chung kết khu vực, các đội phải trình bày, trả lời các câu hỏi và minh họa thực tế đề tài trước ban giám khảo. Hai nhóm đối tượng sẽ được chấm riêng.
Tiêu chí đánh giá vòng chung kết khu vực (thang điểm tổng cộng là 100):
1. Mức độ hoàn tất:                 20
2. Tính thực tiễn          :                       20
3. Phần trình bày:                    30
4. Phần minh họa:                   30
 
II.      THỜI GIAN CUỘC THI
1.         Thời gian nộp đơn đăng ký (phải chọn nhóm đối tượng để tham gia, sinh viên cao học không được tham gia Nhóm Cơ Bản) trước 15/7/211.
2.         Thời gian nộp đề tài để tuyển chọn trước 30/9/ 2011.
3.         Thời gian thông báo kết quả vòng sơ tuyển: 20/10/2011
4. Thời gian tổ chức vòng chung kết khu vực:
            Khu vực phía Bắc: từ 06/11/2011 đến 08/11/2011
Khu vực Miền Trung: từ 08/11/2011 đến 10/11/2011
Khu vực phía Bắc: từ 10/11/2011 đến 12/11/2011
5.  Thời gian tổ chức vòng chung kết toàn quốc: 04/2012

III.      GIẢI THƯỞNG VÒNG KHU VỰC
(Giải thưởng riêng cho từng khu vực, giải thưởng là tiền mặt chưa tính thuế)
1. Các đội không vào vòng chung kết khu vực tùy theo điểm của đề tài có thể được nhận giải thưởng hoàn thành đề tài và giấy chứng nhận.
2. Giải thưởng dành cho Nhóm Chuyên Nghiệp:
            - 1 giải nhât: 800 USD
            - 2 giải nhì: 400USD
            - 4 giải ba:       200 USD
            Các giải thưởng trên có thể thay đổi tùy theo số lượng đội tham dự
3. Giải thưởng dành cho Nhóm Cơ Bản:
            - 1 giải nhât: 300 USD
            - 2 giải nhì: 150USD
            - 4 giải ba:       75USD
            Các giải thưởng trên có thể thay đổi tùy theo số lượng đội tham dự
4. Giải thưởng riêng dành cho: đội có thiết kế sáng tạo nhất, đội có phần trình bày hay nhất, đội hợp tác tốt nhất, nhà tổ chức tốt nhất, cố vấn tốt nhất…
5. Giải thưởng dành cho 3 người cố vấn xuất sắc nhất: được mời tham dự hội nghị các nhà giáo dục tại Trung Quốc
 
V.         BAN TỔ CHỨC:
-
Đơn vị tổ chức: Công ty Texas Instruments (TI)
 
- Đơn vị đồng tổ chức:
Trường Đại Học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh - HCMUT (khu vực phía Nam) Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội - HUST (khu vực phía Bắc)
Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng – DUT (khu vực Miền Trung).
- Ban cố vấn:   Lê Duy Loan (TI)
                                                Kun Shan Lin (TI)
                                                Nguyễn Hữu Thanh (HUST)
                                   Đỗ Hồng Tuấn (HCMUT)
                                                Lê Kim Hùng (DUT)
- Ban thư ký:  Shen Jie (TI)
                                                Alvin Chee (TI)
                                                Lê Hùng Thái (TI)
 Phạm Xuân Vĩnh (HCMUT)
                                                Đỗ Hành (HUST)
                                                Nguyễn Lê Hùng (DUT)
                                                Trần Thị Hương (DUT)
- Ban Giám khảo:
Khu vực phía Nam:             Trung My Ho (HCMUT, chủ khảo)
                                                         Hoang Trang (HCMUT, giám khảo),
Tran Thanh Hung (CTU, giám khảo)
Nguyen Duy Tuan (Đại học Khoa Học, giám khảo),
Vo Minh Thanh (International University, giám khảo),
Fabio Albenese (Datalogic Vietnam, giám khảo)
Nguyen Huu Quoc (TI MCU FAE, giám khảo)
Khu vực phía Bắc:               Nguyen Van Khang (HUST, chủ khảo)
                                                                     Nguyen Huu Trung (HUST, giám khảo)
                                                                     2 giám khảo từ trường Đại học khác
                      1 kỹ sư công nghiệp
1 TI FAE
Khu vực miền Trung:     Pham Van Tuan (DUT, Chairman),
                            Nguyen Van Tuan (DUT, Judge),
                            Ngo Van Sy (DUT, Judge),
                                                                     2 giám khảo từ trường Đại học khác
       1 kỹ sư công nghiệp
       1 TI FAE
TI có quyền giải thích và thay đổi tất cả các qui định và hướng dẫn trên.
 
ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CUỘC THI THIẾT KẾ MCU DÀNH CHO KHỐI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VIỆT NAM
TI Vietnam University MCU Design Contest Terms and Conditions –PLEASE READ
Vui lòng đọc và đồng ý với những điều khoản và điều kiện sau đây trước khi nộp hay cung cấp bất kỳ ý tưởng cũng như tài liệu cho TI. Tất cả các đề tài nộp cho cuộc thi thiết kế MCU dành cho khối đại học cao đẳng phải tuân theo những điều khoản và điều kiện này. Các đội tham gia phải đồng ý chấp nhận những điều khoản và điều kiện này.
1.  Mỗi đội tham gia không quá 3 sinh viên và 1 giảng viên cố vấn. Mỗi thành viên của đội phải là sinh viên đang theo học tại một cở sở giáo dục được công nhận, tham gia đầy đủ trong quá trình cuộc thi và được ghi tên trong danh sách thi đấu.
2.         Để tham dự cuộc thi, mỗi đội phải điền đầy đủ phiếu tham dự và nộp đúng thời hạn. Sinh viên cao học không được tham dự nhóm đối tượng Cơ bản. Các đội không phải nộp lệ phí tham dự cuộc thi.
3.         Đề tài bắt buộc phải sử dụng bộ xử lý chính là MSP 430 hoặc Cortex-M3 của TI. Các đề tài được khuyến khích sử dụng TI Analog.
4. Tất cả các thiết kế phải được nộp cho Ban Tổ Chức cuộc thi theo đúng các qui định và đúng thời hạn. Các đội tham dự không được phép thay đổi hay bổ sung khi đã nộp phần thiết kế của mình. Tất cả các đề tài thiết kế được nộp phải bao gồm đầy đủ những phần sau:
            - Một bản báo cáo mô tả chi tiết việc ứng dụng chip vi điều khiển của TI. Bản báo cáo phải được định dạng bằng Microsoft Word và PDF và không quá 20 trang. Phần thông tin quá 20 trang có thể không được chấp nhận.
            - Phần thiết kế phải phù hợp với phần tóm tắt trong phiếu tham dự của mỗi đội.
5.         Tất cả các sinh viên và giảng viên cố vấn tham dự cuộc thi phải đồng ý tuân theo những yêu cầu thiết kế và tiêu chuẩn đánh giá.
6.         Tất cả các sinh viên và giảng viên cố vấn tham dự cuộc thi phải đảm bảo rằng các ý tưởng và ứng dụng thiết kế nộp cho TI là nguyên gốc bản quyền của các thành viên.
7.         Giữa TI và các thành viên trong đội tham dự không có mối quan hệ riêng khi tham dự cuộc thi. Tất cả các thông tin được nộp không được xem là bí mật thương mại, thông tin bí mật hay dữ liệu phải được bảo vệ.
8.         Để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (và khả năng TI công bố các thiết kế dự thi), tất cả các thành viên tham dự phải chấp nhận những điều kiện của cuộc thi về việc không độc quyền. Tuy nhiên tất cả các thành viên tham dự vẫn có quyền sở hữu với các ý tưởng và đề tài thiết kế. Do đó tất cả các thành viên tham dự đồng ý cho tập đoàn TI và các công ty con của TI được quyền sử dụng, thay đổi hay công bố sử dụng sản phẩm thiết kế mà không phải trả bất kỳ một chi phí nào.
9.         Đội thắng cuộc phải chịu trách nhiệm về thuế và các nghĩa vụ khác liên quan đến thuế. Giải thưởng cho đội thắng cuộc là sau thuế.
10.       TI sẽ không hoàn trả hồ sơ hay đề tài thiết kế cho các đội tham dự. Tất cả các phần này sẽ trở thành tài sản của tập đoàn TI và các công ty con của TI
11.       Giám khảo cuộc thi là những người có năng lực trình độ và công bằng không thiên vị. Tên của các giám khảo sẽ được công bố.
12. Tất cả các nhân viên TI và thành viên gia đình của nhân viên TI cấm không được tham dự cuộc thi này.
 

Số lần xem trang : :4130
Nhập ngày : 18-07-2011
Điều chỉnh lần cuối :

THÀNH VIÊN VÀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA THÀNH VIÊN CLB KẾT NỐI THÀNH CÔNG NHIỆM KỲ VIII(10-11-2015)

CAFÉ HỌC THUẬT NHÂN VĂN CHÀO NĂM MỚI 2014(08-01-2014)

HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP 2013(07-01-2014)

CHUỖI HỘI THẢO "HÀNH TRANG CUỘC SỐNG"(23-12-2013)

CUỘC THI TUYỂN THÀNH VIÊN BAN CHỦ NHIỆM NHIỆM KỲ 7 - CÂU LẠC BỘ KẾT NỐI THÀNH CÔNG NĂM 2013(20-11-2013)

KHÁM PHÁ ĐẠI HỌC BOLTON - TƯ VẤN NHẬN HỌC BỔNG 2014(16-11-2013)

CHƯƠNG TRÌNH "ĐÊM NHẠC KỊCH HALLOWEEN" NGÀY 31/10/2013(16-11-2013)

ĐÊM NHẠC KỊCH HALLOWEEN 31/10/2103(21-10-2013)

SINH NHẬT CLB KẾT NỐI THÀNH CÔNG NHIỆM KỲ 6(12-10-2013)

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CẢU CÂU LẠC BỘ KẾT NỐI THÀNH CÔNG(25-03-2013)

CƠ CẤU BAN CHỦ NHIỆM NHIỆM KỲ VI(25-03-2013)

TUYỂN THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ KẾT NỐI THÀNH CÔNG NHIỆM KỲ VI(17-03-2013)

Khởi động Giải thưởng Honda YES 2012 Vườn ươm tài năng công nghệ(18-05-2012)

Cuộc thi Hoa khôi Thể thao Việt Nam 2012(18-05-2012)

Họp mặt sinh viên tỉnh Bình Phước lần thứ II năm 2012 (18-05-2012)

Cuộc thi “Hoa khôi sinh viên - Miss SV 2012”(18-05-2012)

Vietnam PR Concepts - Thi trực tuyến vòng 1 (18-05-2012)

Chào đón cuộc thi: Vietnam PR Concepts - Ý tưởng PR cho Quốc gia Việt Nam(18-05-2012)

Cuộc thi quốc tế dành cho sinh viên 'Urban SOS: Frontiers'(18-05-2012)

Hội thảo tư vấn việc làm và tuyển dụng lãnh đạo tương lai (11-05-2012)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai sáu không năm sáu

Xem trả lời của bạn !