Chương trình học bổng Thạc sĩ Panasonic 2013 dành cho Việt Nam 3 suất học bổng toàn phần với các ngành học Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ nhằm tạo điều kiện cho sinh viên Việt Nam có cơ hội du học tại Nhật Bản.

 

 1. Điều kiện dự tuyển

 
Sinh viên Việt Nam có mong muốn theo đuổi khóa học Thạc sĩ tại Nhật Bản phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:
 
1) Quốc tịch:
Ứng viên phải là công dân Việt Nam
 
2) Nền tảng giáo dục:
 
2-1) Ứng viên phải tốt nghiệp hoặc đang chờ tốt nghiệp tại các trường đại học (chương trình chấp nhận những ứng viên sẽ tốt nghiệp vào tháng 6/2012), có thành tích học tập tốt và phải hoàn thành chương trình giáo dục 16 năm hoặc đủ điều kiện theo học tại các trường cao học. Tuy nhiên, các ứng viên phải có bằng cử nhân không quá 4 năm trước ngày sang Nhật Bản nhập học.
 
2-2) Ứng viên phải có điểm TOEFL tối thiểu 500 cho PBT (tương đương 173 cho CBT và 61 cho iBT) hoặc điểm IELTS tối thiểu 5.5 hoặc Tiếng Nhật JLPT trình độ N4
 
2-3) Điểm trung bình Đại học tối thiểu 7,5/10
 
3) Chuyên ngành:
 
Ứng viên phải học các chuyên ngành khoa học, kỹ thuật và công nghệ.
 
Bao gồm cả ngành y, dược và nha khoa
 
4) Điều kiện sức khỏe:
Ứng viên phải đủ điều kiện sức khỏe để theo học tại Nhật Bản.
 
5) Những điều kiện khác:
5-1) Ứng viên phải có mong muốn đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam và thúc đẩy sự hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản.
 
5-2) Ứng viên phải xin được visa du học và đến Nhật Bản một tuần trước Lễ trao học bổng được tổ chức tại trụ sở Panasonic vào đầu tháng 4/2013.
 
5-3) Những ứng viên đang hoặc sẽ được nhận các học bổng khác bao gồm cả học bổng của chính phủ Nhật Bản không được dự tuyển học bổng Panasonic.
 
5-4) Những ứng viên đã nhập học tại các trường cao học tại Nhật Bản không được dự tuyển học bổng Panasonic.
 
 6. Số lượng sinh viên được nhận học bổng
03 (Ba) sinh viên
 
7. Sự hỗ trợ và học bổng
 
1) Trước khi tới Nhật Bản
“¥100,000” (hoặc một khoản tương đương bằng tiền Việt) và vé máy bay 1 chiều hạng phổ thông giữa Việt Nam và Nhật Bản (hoặc một khoản tiền tương đương) sẽ được cấp cho sinh viên.
 
2) Sau khi tới Nhật Bản
 
Học bổng được cấp sau khi tới Nhật Bản được mô tả như bên dưới. Thời hạn của học bổng được giới hạn theo khóa học chuẩn như sau: tối đa 1 năm cho nghiên cứu sinh và 2 năm cho chương trình Thạc sĩ tại trường cao học.
 
Tuy nhiên thời hạn của học bổng sẽ được rút ngắn trong trường hợp khóa học của sinh viên ngắn hơn khóa học chuẩn
2-1) Nghiên cứu sinh
Học bổng            ¥150,000/tháng
Học phí              Mức học phí thực tế (tối đa ¥200,000/học kỳ)
2-2) Khóa học Thạc sĩ
Trong trường hợp sinh viên có khả năng học khóa học Thạc sĩ sau 1 năm đến Nhật Bản, học bổng sẽ được chi trả như sau: 
Học bổng            ¥180,000/tháng
Phí nhập học       Mức phí nhập học thực tế (tối đa ¥250,000)
Học phí               Mức học phí thực tế (tối đa ¥250,000/học kỳ)
 
8. Các mẫu đơn và giấy tờ cần thiết
Ứng viên phải nộp các giấy tờ sau đây về Văn phòng học bổng Panasonic Việt Nam trước ngày 3 tháng 3 năm 2012.
1-1) CV bằng Tiếng Anh
 
1-2) Đơn xin học bổng (Mẫu bắt buộc Số 1)
 
1-3) Thư giới thiệu của trường đại học nơi ứng viên tốt nghiệp (Mẫu bắt buộc Số 2) 
 
1-4) Kế hoạch học tập và nghiên cứu tại Nhật Bản ( Mẫu bắt buộc Số 3)
 
1-5) Bản công chứng Bảng điểm đại học (Tiếng Anh + Tiếng Việt)
 
1-6) Bản công chứng Bằng tốt nghiệp đại học (Tiếng Anh + Tiếng Việt)
 
1-7) Các văn bằng, chứng chỉ, giấy khen ( nếu có)
 
1-8) Ba (03) ảnh 3x4cm (chụp trong vòng 6 tháng trở lại đây). Tên ứng viên được viết vào mặt sau, dán 1 ảnh vào Đơn xin học bổng Mẫu số 1  
 
1-9) Giấy chứng nhận sức khỏe (chỉ áp dụng đối với những ứng viên vào vòng phỏng vấn cuối)  
 
1-10) Kế hoạch/Quá trình học tiếng Nhật (chỉ áp dụng đối với những ứng viên vào vòng phỏng vấn cuối)  
 
9. Tuyển chọn và Thông báo kết quả
 
Từ 2/1 đến 3/3/2012            : Nhận hồ sơ
 
Từ 5/3 đến 9/3/2012            : Loại hồ sơ
 
Từ 15/3 đến 22/3/2012        : Phỏng vấn vòng 1 (tại Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng)
 
Từ 26/3 đến 17/4/2012        : Nộp tiểu luận
 
Tháng 5/2012                      : Phỏng vấn vòng cuối (tại Hà Nội)
 
Tháng 5/2012                      : Thông báo kết quả
 
(Mọi chi phí ăn ở và đi lại cho các sinh viên ngoài Hà Nội về tham dự phỏng vấn vòng cuối tại Hà Nội sẽ được Văn phòng học bổng Panasonic Việt Nam chi trả)
 
YÊU CẦU ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỌC BỔNG PANASONIC (BAO GỒM CẢ NHỮNG SINH VIÊN MỚI ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG)
 
1. Theo học tại trường cao học và thời gian nghiên cứu
 
Panasonic tìm kiếm những sinh viên có mong muốn học tại trường cao học trong vòng 3 (ba) năm. Cụ thể Panasonic tìm kiếm những ứng viên sau 1) xin được thư chấp nhận của giáo sư và hoàn tất thủ tục nhập học với tư cách nghiên cứu sinh trong năm 2012, 2) nhập học tại trường cao học với tư cách nghiên cứu sinh vào tháng 4/2013, 3) bắt đầu chương trình Thạc sĩ vào tháng 4/2014 và 4) hoàn thành học vị Thạc sĩ vào tháng 3/2016.
 
2. Kiểm tra trình độ tiếng Nhật  
 
Sinh viên học bổng Panasonic (bao gồm cả sinh viên mới được nhận học bổng) được yêu cầu phải đạt được trình độ tiếng Nhật trình độ N4 trở lên của kỳ thi năng lực tiếng Nhật được tổ chức tại Việt Nam vào đầu tháng 12/2012. Vì vậy, Panasonic khuyến nghị những sinh viên chưa từng học tiếng Nhật nên bắt đầu chuẩn bị học tiếng Nhật trước khi bước vào vòng phỏng vấn cuối. Ngoài ra, những sinh viên khi bắt đầu khóa học Thạc sĩ nên đạt tới trình độ N1 để có thể học tập và nghiên cứu thành công tại các trường cao học.
 
NHỮNG LƯU Ý 
 
Vui lòng lưu ý những điểm sau:
 
1. Thủ tục trước/sau khi đến Nhật Bản
1-1) Làm Hộ chiếu
Sinh viên học bổng Panasonic (bao gồm cả những sinh viên mới được nhận học bổng) phải chuẩn bị tất cả các giấy tờ cần thiết, tuân theo các thủ tục để làm hộ chiếu và chịu các chi phí liên quan.  
1-2) Xin Visa
Sinh viên học bổng Panasonic (bao gồm cả những sinh viên mới được nhận học bổng) phải chuẩn bị tất cả các giấy tờ cần thiết, tuân theo các thủ tục để xin visa du học và chịu các chi phí liên quan.  
1-3) Đạt được sự chấp thuận của trường cao học
Sinh viên học bổng Panasonic (bao gồm cả những sinh viên mới được nhận học bổng) phải chuẩn bị tất cả các giấy tờ cần thiết, tuân theo các thủ tục để nhập học với tư cách nghiên cứu sinh ví dụ như có được sự chấp thuận của trường cao học.
1-4) Chuẩn bị chỗ ở
Sinh viên học bổng Panasonic (bao gồm cả những sinh viên mới được nhận học bổng) phải chuẩn bị tất cả các giấy tờ cần thiết, tuân theo các thủ tục để chuẩn bị chỗ ở và chịu các chi phí liên quan.
1-5) Đăng ký ngoại kiều
Sinh viên học bổng Panasonic (bao gồm cả những sinh viên mới được nhận học bổng) phải chuẩn bị tất cả các giấy tờ cần thiết, tuân theo các thủ tục để đăng ký ngoại kiều và chịu các chi phí liên quan.
1-6) Đóng bảo hiểm y tế
Sinh viên học bổng Panasonic (bao gồm cả những sinh viên mới được nhận học bổng) phải chuẩn bị tất cả các giấy tờ cần thiết, tuân theo các thủ tục để đóng bảo hiểm y tế và chịu các chi phí liên quan.
 
Sinh viên học bổng Panasonic (bao gồm cả những sinh viên mới được nhận học bổng) được khuyến nghị tìm hiểu những chi phí phát sinh khi đến Nhật Bản trong cuốn Hướng dẫn du học Nhật Bản được phát hành bởi Tổ chức Hỗ trợ sinh viên Nhật Bản.
Sinh viên mới sẽ khoản học bổng đầu tiên vào tháng 4/2013 sau lễ trao học bổng tại Nhật Bản
 
2. Sinh viên học bổng Panasonic (bao gồm cả những sinh viên mới được nhận học bổng) được yêu cầu tuân thủ các quy định của chương trình học bổng Panasonic, tuân theo những hướng dẫn của văn phòng học bổng và nộp những giáy tờ cần thiết như Báo cáo tháng, Báo cáo tiến độ học tiếng Nhật, Thông báo chấp nhận tạm thời của giáo sư hướng dẫn và Thông báo nhập học.  
3. Panasonic có quyền tạm dừng học bổng hoặc chấm dứt ngay lập tức học bổng nếu phát hiện những vi phạm về điều kiện học bổng. Panasonic cũng có quyền đòi bồi thường một phần hoặc toàn bộ giá trị học bổng khi sự vi phạm nghiêm trọng về nguyên tắc và mục đích của chương trình bị phát hiện.
4. Những giấy tờ đã nộp sẽ không được hoàn trả trong bất kỳ trường hợp nào.  
5. Nếu còn điểm nào chưa rõ, vui lòng liên hệ với Văn phòng Học bổng Panasonic (xem bên dưới)
 
VĂN PHÒNG HỌC BỔNG PANASONIC VIỆT NAM
Công ty TNHH Panasonic Việt Nam
Địa chỉ: Lô J1-J2 Khu công nghiệp Thăng Long, huyện Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam
TEL: 84 4 3 955 0111 ext:1206, H/P: 0913 57 57 52
FAX: 84 4 3 955 0144
Liên hệ : Chị Nguyễn Thị Ngọc Thùy
Email : master.scholarship@vn.panasonic.com
URL : http://panasonic.com.vn/web/ThongtinvePanasonic/trachnhiemxahoi/hocbongpanasonic
 

 

Số lần xem trang : :4133
Nhập ngày : 20-02-2012
Điều chỉnh lần cuối :20-02-2012

THÀNH VIÊN VÀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA THÀNH VIÊN CLB KẾT NỐI THÀNH CÔNG NHIỆM KỲ VIII(10-11-2015)

CAFÉ HỌC THUẬT NHÂN VĂN CHÀO NĂM MỚI 2014(08-01-2014)

HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP 2013(07-01-2014)

CHUỖI HỘI THẢO "HÀNH TRANG CUỘC SỐNG"(23-12-2013)

CUỘC THI TUYỂN THÀNH VIÊN BAN CHỦ NHIỆM NHIỆM KỲ 7 - CÂU LẠC BỘ KẾT NỐI THÀNH CÔNG NĂM 2013(20-11-2013)

KHÁM PHÁ ĐẠI HỌC BOLTON - TƯ VẤN NHẬN HỌC BỔNG 2014(16-11-2013)

CHƯƠNG TRÌNH "ĐÊM NHẠC KỊCH HALLOWEEN" NGÀY 31/10/2013(16-11-2013)

ĐÊM NHẠC KỊCH HALLOWEEN 31/10/2103(21-10-2013)

SINH NHẬT CLB KẾT NỐI THÀNH CÔNG NHIỆM KỲ 6(12-10-2013)

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CẢU CÂU LẠC BỘ KẾT NỐI THÀNH CÔNG(25-03-2013)

CƠ CẤU BAN CHỦ NHIỆM NHIỆM KỲ VI(25-03-2013)

TUYỂN THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ KẾT NỐI THÀNH CÔNG NHIỆM KỲ VI(17-03-2013)

Khởi động Giải thưởng Honda YES 2012 Vườn ươm tài năng công nghệ(18-05-2012)

Cuộc thi Hoa khôi Thể thao Việt Nam 2012(18-05-2012)

Họp mặt sinh viên tỉnh Bình Phước lần thứ II năm 2012 (18-05-2012)

Cuộc thi “Hoa khôi sinh viên - Miss SV 2012”(18-05-2012)

Vietnam PR Concepts - Thi trực tuyến vòng 1 (18-05-2012)

Chào đón cuộc thi: Vietnam PR Concepts - Ý tưởng PR cho Quốc gia Việt Nam(18-05-2012)

Cuộc thi quốc tế dành cho sinh viên 'Urban SOS: Frontiers'(18-05-2012)

Hội thảo tư vấn việc làm và tuyển dụng lãnh đạo tương lai (11-05-2012)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu một một sáu hai

Xem trả lời của bạn !