1. CÔNG TY TNHH UNI – PRESIDENT VIỆT NAM - Số lượng: không giới hạn

Các vị trí cần tuyển: 05 vị trí      

Ø  Nhân viên pháp lý

Ø  Nhân viên kinh doanh thức ăn gia súc

Ø  Nhân viên kinh doanh thức ăn Thủy sản                                                         

Ø  Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật thủy sản

Ø  Trợ lý hành chính                                                   

 http://www.nls.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=16945&ur=nls                                                            

2. CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI- Số lượng: không giới hạn

Các vị trí cần tuyển: 04 vị trí      

Ø  Thư ký kinh doanh

Ø  Nhân viên kinh doanh

Ø  Tư vấn tài chính

Ø  Quản lý kinh doanh tập sự 

http://nls.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=16824&ur=nls

3. CÔNG TY TNHH BASF VIỆT NAM - Số lượng: không giới hạn

Các vị trí cần tuyển: 01 vị trí      

Ø  Đại diện thương mại và quảng bá 

http://www.nls.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=17050&ur=nls

4. CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y MARPHAVET- Số lượng: 10

Các vị trí cần tuyển: 01 vị trí      

Ø  Hỗ trợ kỹ thuật và kinh doanh 

http://www.nls.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=16779&ur=nls

5. CÔNG TY TNHH TI NO - Số lượng: 20

Các vị trí cần tuyển: 02 vị trí      

Ø  Nhân viên kỹ thuật

Ø  Nhân viên kinh doanh 

http://www.nls.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=17079&ur=nls

6. CÔNG TY TNHH UNITED PHOSPHORUS VIỆT NAM- Số lượng: 05

Các vị trí cần tuyển: 01 vị trí      

Ø  Đại diện thương mại

http://www.nls.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=17089&ur=nls                   

7. CÔNG TY TNHH SITTO VIỆT NAM- Số lượng: 12

Các vị trí cần tuyển: 03 vị trí      

Ø  Trưởng phòng Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản

Ø  Nhân viên kinh doanh nông nghiệp

Ø  Nhân viên kỹ thuật thủy sản 

http://www.nls.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=17080&ur=nls

8. CÔNG TY CỔ PHẦN BOURBON TÂY NINH- Số lượng: 03

Các vị trí cần tuyển: 02 vị trí      

Ø  Nhân viên kỹ thuật trồng trọt

Ø  Nhân viên khuyến nông

  http://www.nls.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=17086&ur=nls

9. CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI CP VIỆT NAM- Số lượng: 345

Các vị trí cần tuyển: 07 vị trí  

  Ø  Kỹ sư chăn nuôi - Bác sỹ thú y

  Ø  Kỹ sư thủy sản

  Ø  Quản trị kinh doanh

  Ø  Công nghệ thực phẩm

  Ø  Kế toán, kinh tế

  Ø  Kỹ sư cơ khí

  Ø  Kỹ sư điện

http://www.nls.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=17087&ur=nls

 

10. CÔNG TY TNHH TM – SX PHƯỚC HƯNG - Số lượng: 40

Các vị trí cần tuyển: 01 vị trí      

Ø  Nhân viên phát triển thị trường 

http://www.nls.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=17090&ur=nls

11. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BĐS AN GIA - Số lượng: không giới hạn

Các vị trí cần tuyển: 04 vị trí      

Ø  Nhân viên kinh doanh

Ø  Trưởng nhóm kinh doanh

Ø  Trưởng phòng kinh doanh

Ø  Quản trị web 

http://www.nls.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=17083&ur=nls

12. CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG Á CHÂU- Số lượng: 37

Các vị trí cần tuyển: 03 vị trí      

Ø  Nhân viên tiếp thị

Ø  Nhân viên kỹ thuật

Ø  Nhân viên kiểm toán

http://www.nls.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=17085&ur=nls                                                                                     

 13. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN - Số lượng: 36

Các vị trí cần tuyển: 08 vị trí      

Ø  Quản trị viên dự nguồn                                                                                          

Ø  Trợ lý phó tổng giám đốc Trực                                                                            

Ø  Trợ lý phó tổng giám đốc  sản xuất – Cung ứng                                             

Ø  Chuyên viên/nhân viên kinh doanh xuất khẩu                                               

Ø  Nhân viên kiểm soát nội bộ                                                                                

Ø  Chuyên viên/nhân viên ISO                                                                              

Ø  Chuyên viên/nhân viên triển khai ERP                                                  

Ø  Kỹ sư chất lượng 

http://www.nls.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=17103&ur=nls

14. CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHOA HỌC QUỐC TẾ - Số lượng: 05

Các vị trí cần tuyển: 01 vị trí      

Ø  Trình dược viên

http://www.nls.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=17102&ur=nls

 15. CÔNG TY TNHH UV - Số lượng: 05

Các vị trí cần tuyển: 02 vị trí      

Ø  Nhân viên kinh doanh thuốc thú y.

Ø  Chuyên viên marketing thuốc thú y.  

http://www.nls.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=17112&ur=nls

16. CÔNG TY TNHH TM-DV KTNN PHÁT NGHĨA - Số lượng: 03

Các vị trí cần tuyển: 01 vị trí      

Ø  Kinh doanh thiết bị dụng cụ trong chăn nuôi                                              

http://www.nls.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=17113&ur=nls 

17. CÔNG TY TNHH HẠT GIỐNG CP VIỆT NAM - Số lượng: 30

Các vị trí cần tuyển: 06 vị trí      

Ø  Nhân viên bán hàng

Ø  Nhân viên kế toán

Ø  Nhân viên cán bộ an toàn lao động

Ø  Nhân viên khuyến nông

Ø  Nhân viên KCS & Khảo nghiệm

ØNhân viên tìm hiểu thị trường gạo

http://nls.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=17117&ur=nls                                                                                              

 18. TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV HCM - Số lượng: Không giới hạn

Các vị trí cần tuyển: 01 vị trí      

Ø  Cộng tác viên kinh doanh 

19. CÔNG TY TNHH POWERPOINT MANAGEMENT VIỆT NAM - Số lượng: Không giới hạn

Các vị trí cần tuyển: 04 vị trí      

Ø  Nhân viên kinh doanh quốc tế

Ø  Nhân viên kinh doanh

Ø  Hành chính, thư ký

Ø  Chuyên viên thiết kế

http://nls.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=17132&ur=nls 

20. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & KINH DOANH GOLF LONG THÀNH - Số lượng: 26

Các vị trí cần tuyển: 07 vị trí      

Ø  Nhân viên kinh doanh, marketing

Ø  Nhân viên sân bãi

Ø  Nhân viên môi trường, an toàn lao động

Ø  Nhân viên nhân sự

Ø  Nhân viên tài chính – kế toán

Ø  Nhân viên pháp lý

Ø  Nhân viên vật tư 

http://www.nls.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=17136&ur=nls 

21. CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN - Số lượng: 20

Các vị trí cần tuyển: 01 vị trí      

Ø  Nhân viên quản lý chất lượng thủy sản

http://nls.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=17145&ur=nls 

22. CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ORION VINA - Số lượng: 37

Các vị trí cần tuyển: 05 vị trí      

Ø  Nhân viên kiểm phẩm

Ø  Giám sát sản xuất

Ø  Chuyên viên vi sinh

Ø  Bảo trì máy

Ø  Vận hành máy

Ø  Giám sát kho vận 

http://nls.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=17148&ur=nls           

23. NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK) - Số lượng: không giới hạn

Các vị trí cần tuyển: 30 vị trí      

Ø  Giám đốc khách hàng ưu tiên

Ø  Giám đốc khách hàng doanh nghiệp

Ø  Giám đốc khách hàng cá nhân

Ø  Giám đốc dịch vụ khách hàng

Ø  Giám đốc phòng giao dịch

Ø  Chuyên viên điều phối giao dịch

Ø  Chuyên viên thanh toán quốc tế

Ø  Chuyên viên khách hàng cao cấp (PRM)

Ø  Kiểm soát viên

Ø  Thủ quỹ

Ø  Chuyên viên khách hàng cá nhân

Ø  Chuyên viên khách hàng vừa và nhỏ

Ø  Giao dịch viên

Ø  Giám đốc dịch vụ ngân hàng ưu tiên khu vực (APM)

Ø  Giám đốc phát triển bán & chất lượng dịch vụ Miền Nam

Ø  Trợ lý giám đốc kinh doanh Miền Nam

Ø  Chuyên viên tư vấn đầu tư tài chính (Wealth Manager)

Ø  Giám đốc khách hàng doanh nghiệp vừa

Ø  Trưởng nhóm kinh doanh

Ø  Trưởng nhóm quản lý tài sản

Ø  Trưởng phòng quản lý danh mục & khai thác tài sản

Ø  Chuyên viên cao cấp khai thác tài sản/quản lý danh mục

Ø  Chuyên viên khai thác tài sản/quản lý danh mục

Ø  Chuyên viên đánh giá hoạt động rủi ro

Ø  Chuyên gia/chuyên viên tư vấn pháp lý

Ø  Chuyên viên phân tích/thẩm định tín dụng

Ø  Chuyên gia phê duyệt tín dụng

Ø  Chuyên viên thúc đẩy bán

Ø  Chuyên viên quản lý& nâng cao chất lượng dịch vụ

Ø  Chuyên viên định giá máy móc thiết bị/tài sản

http://nls.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=17147&ur=nls           

24. SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HOÀN LAND - Số lượng: 200

Các vị trí cần tuyển: 01 vị trí      

Ø  Chuyên viên bất động sản chuyên nghiệp 

http://nls.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=17146&ur=nls 

25. CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN TÂN - Số lượng: 36

 

Các vị trí cần tuyển: 08 vị trí      

Ø  Công nghệ thực phẩm

Ø  Thiết kế đồ họa

Ø  Kỹ sư Cơ khí/Điện công nghiệp

Ø  Tài chính – Maketing

Ø  Kế toán doanh nghiệp/kế toán tài chính

Ø  Kinh tế ngoại thương

Ø  Thư ký (tiếng anh lưu loát)

Ø  Công nghệ thông tin 

http://nls.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=17151&ur=nls

 

 26. CÔNG TY TNHH TIẾN ĐỒNG TIẾN - Số lượng: không giới hạn

Các vị trí cần tuyển: 02 vị trí      

Ø  Đại diện chăm sóc khách hàng, chuyên ngành thú cưng (chó-mèo)

Ø  Đại diện chăm sóc khách hàng, chuyên ngành bò sữa

 http://nls.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=17135&ur=nls

27. CÔNG TY NGUỒN SINH THÁI - Số lượng: 10

Các vị trí cần tuyển: 01 vị trí      

Ø  Bán hàng và phát triển thị trường

http://nls.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=17143&ur=nls 

28. CÔNG TY TNHH TM THUỐC THÚ Y HOÀNG KIM- Số lượng: 10

Các vị trí cần tuyển: 03 vị trí  

Ø  Nhân viên kỹ thuật/marketing

Ø  Nhân viên kỹ thuật & thương mại chuyên các sản phẩm phục vụ cho nuôi trồng thủy sản 

Ø  Nhân viên đại diện kỹ thuật & thương mại chuyên các sản phẩm phục vụ chăn nuôi & Thú y

http://nls.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=17078&ur=nls

29. VPĐD TROUW NUTRITION HIFEED B.V - Số lượng: 10

Các vị trí cần tuyển: 01 vị trí  

Ø  Điều phối viên kỹ thuật và thị trường

http://nls.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=17070&ur=nls

 30. CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NHẤT TÂM- Số lượng: Không giới hạn

Các vị trí cần tuyển: 01 vị trí  

Ø  Nhân viên sale và marketing

http://nls.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=17031&ur=nls

31. CÔNG TY EUROWINDOW - Số lượng: 01

Các vị trí cần tuyển: 01 vị trí  

Ø  Phó Giám đốc phát triển sản xuất gỗ

http://nls.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=17134&ur=nls

32. CÔNG TY TNHH TM-SX A.S.T.A - Số lượng: Không giới hạn

Các vị trí cần tuyển: 04 vị trí  

Ø  Nhân viên Kinh doanh thuốc Thú y

Ø  Nhân viên Marketing

Ø  Nhân viên Tư vấn Khách hàng

Ø  Nhân viên kinh doanh Thủy sản 

http://nls.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=17054&ur=nls

33. CÔNG TY TNHH TM DV SX ĐỒNG XANH- Số lượng: 02

Các vị trí cần tuyển: 01 vị trí  

Ø  Nhân viên kinh doanh

http://nls.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=16696&ur=nls

34. SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN DONALAND- Số lượng: Không giới hạn

Các vị trí cần tuyển: 01 vị trí  

Ø  Chuyên viên tư vấn bất động sản

http://nls.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=16992&ur=nls

35. CÔNG TY TNHH NÔNG TRẠI BIỂN (SEAFARM)- Số lượng: 05

Các vị trí cần tuyển: 01 vị trí  

Ø  Nhân viên kinh doanh

 http://nls.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=16974&ur=nls

Các bạn quan tâm tới công việc vui lòng chuẩn bị hồ sơ và tham gia phỏng vấn tại ngày hội việc làm 2013 từ 7h00 đến 16h00 ngày 25/5/2013 - Sân Phượng Vỹ -Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM hoặc:

 Ứng viên vui lòng nộp hồ sơ trực tuyến tại  

https://docs.google.com/a/hcmuaf.edu.vn/spreadsheet/viewform?formkey=dEtmMzQzc3p4aGhPZkd5MXFsTUtTTFE6MQ#gid=0

 

 

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Trung Tâm Hỗ Trợ Sinh Viên & Quan Hệ Doanh Nghiệp, Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM

Website:www.nls.hcmuaf.edu.vn

Điện thoại : 08. 37 24 53 97

Số lần xem trang : :4971
Nhập ngày : 07-05-2013
Điều chỉnh lần cuối :10-06-2013

Công ty TNHH Dinh Dưỡng Á Châu (VN) - Cần tuyển nhiều vị trí(12-04-2017)

Công ty Đại Phúc Gia An chi nhánh mới Dai-ichi Life Thủ Đức tuyển dụng 10 Nhân Viên Văn Phòng(11-04-2017)

Công ty Cổ phần Đầu tư Lavie cần tuyển sinh viên thực tập(10-04-2017)

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Thiên An cần tuyển 30 nhân viên kinh doanh(10-04-2017)

Công ty TNHH TMDV Hali Group cần tuyển dụng vị trí nhân viên Kinh Doanh Online(10-04-2017)

Công ty Cổ Phần Sao Hỏa (Mars Corporation) cần tuyển nhiều vị trí(05-04-2017)

Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Đầu Tư Thiên Hy Long Việt Nam cần tuyển dụng nhiều nhân viên phát triển thị trường bán thời gian(05-04-2017)

Công ty TNHH Trà Thiên Thành cần tuyển nhân viên Kinh doanh(04-04-2017)

Công ty TNHH Hải Vi cần tuyển kỹ sư Nông nghiệp và kỹ sư Cơ khí Nông nghiệp(04-04-2017)

Công ty TNHH Hải Vi cần tuyển nhiều vị trí(03-04-2017)

Công ty TNHH Thực phẩm CJ Vina thông báo tuyển dụng Bác sĩ thú ý, Kỹ Thuật Chăn nuôi(31-03-2017)

Công ty TNHH MTV TMDV XNK Hòn Ngọc Việt cần tuyển nhân viên kinh doanh thức ăn thủy sản(31-03-2017)

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Lang cần tuyển nhiều vị trí(29-03-2017)

Doanh nghiệp tư nhân THIẾT ĐAN cần tuyển nhiều vị trí(29-03-2017)

Công ty TNHH EMIVEST FEEDMILL (TG) Việt Nam cần tuyển chuyên gia công thức thuốc Thú Y(29-03-2017)

Công Ty TNHH Bất Động Sản Danh Khôi tuyển dụng 300 chuyên viên tư vấn kinh doanh bất động sản(25-03-2017)

CUONGTHINHLAND cần tuyển chuyên viên tư vấn Bất động sản(25-03-2017)

Công ty Cổ Phần TM&SX Thuốc Thú Y Thịnh Á cần tuyển nhân viên Tiếp thị và nhân viên Kỹ thuật thị trường(25-03-2017)

Công ty TNHH TM - DV KIM NÔNG GOLDSTAR cần tuyển Kỹ sư Nông nghiệp và Nhân viên Kế toán(24-03-2017)

Công ty TNHH MTV Hoàng Gia Phát cần tuyển nhiều vị trí(23-03-2017)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một ba ba bảy bốn

Xem trả lời của bạn !