Căn cứ vào Nghị định 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/8/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí cho sinh viên, theo đó, có thay đổi một số nội dung liên quan đến đối tượng và cách thức chi trả tiền miễn giảm học phí cho sinh viên. Theo đó, việc miễn, giảm học phí cho HSSV được thực hiện tại trường nơi HSSV đang học tâp. Nhà nước thực hiện cấp bù học phí trực tiếp cho nhà trường để nhà trường thực hiện chế độ miễn, giảm học phí cho HSSV thuộc đối tượng miễn, giảm học phí.

Nay Nhà trường thông báo: kể từ ngày 04/09/2013, các đơn vị trong trường (Phòng Công tác Sinh viên, các Khoa/BM liên quan) tạm ngưng tiếp nhận, ký giấy hồ sơ, đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho sinh viên năm học 2013-2014 các diện sau:

1.      Các sinh viên thuộc diện đối tượng được miễn giảm, hỗ trợ học phí.

2.      Sinh viên theo học các ngành, nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Sau 15/09/2014, Nhà trường sẽ có thông báo cụ thể về việc triển khai miễn giảm học phí cho các đối tượng (1.).

Trân trọng thông báo

Số lần xem trang : :4675
Nhập ngày : 04-09-2013
Điều chỉnh lần cuối :17-02-2014

Chế độ chính sách

Quyết định hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2018 - 2019(08-10-2018)

Quyết định miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2018 - 2018(08-10-2018)

Quyết định miễn giảm học phí học tập học kỳ 2 năm học 2017-2018(12-03-2018)

Quyết định hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2017-2018(12-03-2018)

Quyết định về việc bổ sung Miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2017-2018(17-11-2017)

Quyết định Miễn giảm học phí học kỳ 1 (2017-2018)(09-10-2017)

Quyết định hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 (2017-2018)(09-10-2017)

Thông báo kết quả MGHP & Hỗ trợ Chi phí học tập học kỳ 2 (2016-2017)(13-03-2017)

Quyết định bổ sung miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2016 - 2017(29-11-2016)

Quyết định bổ sung hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2016 - 2017(29-11-2016)

Quyết định hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1/2016-2017(26-10-2016)

Quyết định miễn học phí học kỳ 1 học năm học 2016 - 2017(26-10-2016)

Đơn xin hỗ trợ chi phí học tập(22-08-2016)

Đơn xét miễn giảm học phí(22-08-2016)

Thông báo thực hiện xét miễn giảm học phí(22-08-2016)

Thông báo thực hiện hỗ trợ chi phí học tập(22-08-2016)

Hướng dẫn thực hiện chế độ miễn giảm học phí(22-08-2016)

Thông tư 09(18-08-2016)

Nghị định 86(18-08-2016)

Nghị định 66(18-08-2016)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín chín ba sáu tám

Xem trả lời của bạn !