Xem danh sách khen thưởng đợt tốt nghiệp tháng 12/2013 [Bấm vào đây]

Xem danh sách bổ sung khen thưởng tốt nghiệp tháng 12/2013 [Bấm vào đây]

Số lần xem trang: 8744
Điều chỉnh lần cuối: 30-05-2014

Khen thưởng Sinh viên

Quyết định về việc công nhận khen thưởng tốt nghiệp đợt tháng 06/2020 (03-09-2020)

Quyết định về việc công nhận khen thưởng tốt nghiệp đợt tháng 03/2020 (03-09-2020)

Quyết định về việc công nhận khen thưởng tốt nghiệp đợt tháng 12/2019 (27-02-2020)

Quyết định về việc công nhận khen thưởng tốt nghiệp Thủ khoa, Á khoa năm 2019 (19-11-2019)

Quyết định về việc công nhận khen thưởng tốt nghiệp tháng 09/2019 (19-11-2019)

Danh sách Đoàn viên tiêu biểu năm học 2018 - 2019 (12-09-2019)

Danh sách sinh viên đạt danh hiệu Thủ Khoa, Á khoa khóa tuyển sinh năm 2019 (12-09-2019)

Danh sách sinh viên tiêu biểu năm học 2018 - 2019 (12-09-2019)

Khen thưởng tốt nghiệp tháng 06/2019 (14-08-2019)

Khen thưởng tốt nghiệp tháng 03/2019 (10-05-2019)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám không năm bốn bảy

Xem trả lời của bạn !