Bản tin FM Việc học việc làm phát sóng lúc 6h30 sáng ngày 20.5.2014

Nghe bản tin FM việc học việc làm ngày 20.5.2014  tại đây

 

Số lần xem trang : :4315
Nhập ngày : 22-05-2014
Điều chỉnh lần cuối :16-09-2016

Bản tin FM về chương trình Ngày hội Việc làm 2014 (25-05-2014)

Bản tin FM Việc học việc làm ngày 15.5.2014 (20-05-2014)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một một chín ba hai

Xem trả lời của bạn !