Thời gian đánh giá Điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2013 - 2014 như sau:

Từ ngày

Đến hết ngày

Sinh viên các Khoa – Bộ môn – Phân hiệu tự đánh giá điểm rèn luyện

28/09/2014

29/9/2014

Phân hiệu Gia lai, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Thủy sản

30/09/2014

1/10/2014

Khoa Cơ khí công nghệ, Khoa Lâm nghiệp

2/10/2014

4/10/2014

Khoa Môi trường tài nguyên, Bộ môn Công nghệ sinh học

5/10/2014

7/10/2014

Khoa Kinh tế

8/10/2014

9/10/2014

Khoa Nông học, Khoa QLĐĐ & BĐS, Bộ môn Công nghệ hóa học

10/10/2014

12/10/2014

Khoa Công nghệ thực phẩm, Khoa Ngoại ngữ sư phạm, Khoa Chăn nuôi thú y

 

 

Từ ngày

Đến hết ngày

Lớp tổ chức duyệt điểm rèn luyện cho Sinh viên

13/10/2014

14/10/2014

Phân hiệu Gia lai, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Lâm nghiệp, Khoa Nông học, Khoa Ngoại ngữ sư phạm

15/10/2014

16/10/2014

Khoa Cơ khí công nghệ, Khoa QLĐĐ & BĐS, Khoa Thủy sản, Khoa Công nghệ thực phẩm

17/10/2014

18/10/2014

Khoa Môi trường tài nguyên, Khoa Chăn nuôi thú y, Bộ môn Công nghệ hóa học

19/10/2014

20/10/2014

Khoa Kinh tế, Bộ môn Công nghệ sinh học

 

 

21/10/2014

23/10/2014

Khoa – Bộ môn – Phân hiệu duyệt điểm rèn luyện cho Sinh viên

24/10/2014

27/10/2014

Phòng Công tác Sinh viên duyệt điểm rèn luyện cho Sinh viên

28/10/2014

Sinh viên kiểm tra bảng điểm rèn luyện trên website Đánh giá điểm rèn luyện và liên hệ Phòng Công tác Sinh viên nếu có thắc mắc về điểm rèn luyện học kỳ II năm học
2013 – 2014

29/10/2014

Trước 16g00 ngày 30/10/2014

Khoa – Bộ môn nộp bảng thông kê điểm rèn luyện, Bảng điểm rèn luyện các lớp và Biên bản họp xét điểm rèn luyện Sinh viên tại Phòng Công tác Sinh viên

 

- Tải công văn về việc đánh giá Điểm rèn luyện học kỳ II/2013-2014 [tại đây]

- Tải hướng dẫn đánh giấ Điểm rèn luyện [tại đây]

- Đánh giá điểm rèn luyện [tại đây]

Số lần xem trang : :6047
Nhập ngày : 25-09-2014
Điều chỉnh lần cuối :19-11-2014

Điểm rèn luyện

Thông Báo Đánh Giá Điểm Rèn Luyện Học Kỳ 2 Năm Học 2017 - 2018(12-09-2018)

Thông Báo Đánh Giá Điểm Rèn Luyện Học Kỳ 1 Năm Học 2017 - 2018(27-02-2018)

Thông Báo Đánh Giá Điểm Rèn Luyện Học Kỳ 2 Năm Học 2016 - 2017(18-09-2017)

Thông Báo Đánh Giá Điểm Rèn Luyện Học Kỳ 1 Năm Học 2016 - 2017(16-02-2017)

Thông Báo Đánh Giá Điểm Rèn Luyện Học Kỳ 2 Năm Học 2015 - 2016(12-09-2016)

Điểm rèn luyện Sinh viên học kỳ 2 năm học 2013 - 2014 (19-11-2014)

Quy chế Đánh giá Điểm rèn luyện sinh viên(27-12-2011)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm hai bảy năm ba

Xem trả lời của bạn !