1./ Vị trí tuyển dụng: Phó phòng Nguyên liệu phụ trách đầu tư thu nợ.

Mô tả công việc:
 • Xây dựng chính sách, quy chế liên quan đến công tác đầu tư, mua mía, thu nợ; 
 • Xây dựng định hướng chiến lược, chương trình mục tiêu phát triển nguyên liệu theo từng giai đoạn; 
 • Xây dựng chương trình, kế hoạch, phương án triển khai công tác đầu tư, thu nợ tháng, quý, năm; 
 • Thực hiện công tác đầu tư, quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu ổn định. 
 • Quản lý công tác thu hồi nợ đầu tư.
 • Tham mưu cho Trưởng phòng Nguyên liệu về công tác đầu tư, thu nợ và các công việc có liên quan.
 • Tham gia hỗ trợ thực hiện và quản lý một số công việc khác của Phòng Nguyên liệu.
 • Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao.
Yêu cầu công việc:
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Nông nghiệp, Kinh tế, Quản trị kinh doanh. 
 • Ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên ngành hoặc vị trí dự tuyển. 
 • Nam từ 26 tuổi trở lên. 
 • Có thể sử dụng Anh ngữ để đọc hiểu các tài liệu, hồ sơ và thực hiện các giao tiếp cơ bản.
 • Vi tính: thông thạo các phần mềm ứng dụng. 
2.Vị trí tuyển dụng: Nhân viên /chuyên viên phụ trách canh tác phòng Phát triển nông nghiệp. 
Mô tả công việc:
 • Tham gia lập kế hoạch và triển khai thực hiện công tác khảo nghiệm (giống, phân bón, BVTV, cơ giới, ...) hàng năm tại trạm giống và vùng nguyên liệu Ninh hòa.
 • Phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các chương trình hợp tác phát triển nguyên liệu; 
 • Xây dựng quy trình canh tác mía phù hợp với vùng nguyên liệu; hỗ trợ kỹ thuật canh tác, sản xuất tại trạm giống và tư vấn kỹ thuật cho người trồng mía tại vùng nguyên liệu Ninh Hòa và Đăklăk.
 • Tham gia tổ chức hội thảo, mô hình trình diễn giới thiệu cho người trồng mía kỹ thuật canh tác tiên tiến để áp dụng;    
 • Nghiên cứu thực hiện các đề tài khoa học liên quan đến cải tiến quy trình canh tác và ứng dụng những tiến bộ KHKT vào sản xuất thâm canh mía vùng nguyên liệu Ninh Hòa.
 • Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác do cấp quản lý trực tiếp giao.
Yêu cầu công việc:
 • Tốt nghiệp đại học Nông nghiệp chuyên ngành trồng trọt, nông học, bảo vệ thực vật.
 • Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.
 • Nam/nữ từ 24 tuổi trở lên.
 • Có thể sử dụng Anh ngữ để đọc hiểu các tài liệu, hồ sơ và thực hiện các giao tiếp cơ bản.
 • Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (word, excel, powerpoint); Internet.
3. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên/chuyên viên thông tin tuyên truyền phòng Phát triển nông nghiệp. 
Mô tả công việc:
 • Xây dựng kế hoạch tổ chức thông tin tuyên truyền các chính sách liên quan đến đầu tư, khuyến khích phát triển nông nghiệp, mô hình trình diễn, hội thảo, ứng dụng KHKT vào sản xuất (giống, phân bón, cơ giớn, thủy lợi, BVTV, canh tác, ...) và tổ chức triển khai thực hiện đến người trồng mía.
 • Phối hợp các bộ phận chuyên môn, soạn thảo nội dung, thiết kế market tờ rơi, tài liệu kỹ thuật liên quan đến kỹ tuật canh tác phổ biến cho người trồng mía áp dụng vào sản xuất.
 • Cập nhật, thông tin liên quan về công tác nông nghiệp, khuyến nông của người trồng mía, các hộ đầu tư, các đơn vị khác tham mưu cho Trưởng/phó phòng triển khai hoặc điều chỉnh phù hợp, nhanh chóng thông tin đến với người trồng mía.
 • Thu thập thông tin diễn biến trên vùng mía, phản ánh với cấp quản lý trực tiếp để kịp thời xử lý.
 • Báo cáo tổng kết đánh giá công tác tuyên truyền theo từng chương trình, kế hoạch, phương án, …
 • Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh do cấp quản lý trực tiếp giao.
Yêu cầu công việc:
 • Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành Nông học, Bảo vệ thực vật, Kinh tế Nông nghiệp.
 • Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.
 • Nam/nữ từ 24 tuổi trở lên.
 • Có thể sử dụng Anh ngữ để đọc tài liệu, hồ sơ và thực hiện các giao tiếp cơ bản.
 • Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (word, excel, powerpoint); Internet.
4.Vị trí tuyển dụng: Nhân viên /chuyên viên kế hoạch tổng hợp phòng Nguyên liệu
Mô tả công việc:
 • Xây dựng kế hoạch nguyên liệu hàng năm; kế hoạch thực hiện các chương trình đầu tư, mua mía, thu nợ, vận chuyển, ... và các chương trình nâng cao chất lượng mía; chương trình khuyến khích phát triển nông nghiệp.  
 • Xây dựng kế hoạch hành động theo từng chương trình, mục tiêu phát triển nguyên liệu hàng năm, giai đoạn cho từng bộ phận và cá nhân liên quan thuộc phòng Nguyên liệu.  
 • Phân rã và giao chỉ tiêu kế hoạch nguyên liệu hàng năm đã được phê duyệt cho các trạm. 
 • Tổng hợp phân công kế hoạch làm việc tuần/tháng của phòng nguyên liệu; Quản lý, theo dõi tiến độ thực hiện theo kế hoạch.  
 • Tổng hợp số liệu, báo cáo kết quả hoạt động của Khối Nông nghiệp theo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo, bộ phận chuyên môn UBMĐ. 
 • Tham mưu cho Trưởng phòng trong công tác xây dựng kế hoạch, chương trình mục tiêu phát triển vùng nguyên liệu.
 • Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh do cấp quản lý trực tiếp giao.
Yêu cầu công việc:
 • Tốt nghiệp Đại học các ngành kinh tế, CNTT, thống kê, quản trị kinh doanh.
 • Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí làm việc tương đương.
 • Nam/nữ từ 24 tuổi trở lên.
 • Có thể sử dụng Anh ngữ để đọc tài liệu, hồ sơ và thực hiện các giao tiếp cơ bản.
 • Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (word, excel, powerpoint); Internet.
5.Vị trí tuyển dụng: Nhân viên /Chuyên viên phụ trách thủy lợi
Mô tả công việc:
 • Điều tra, khảo sát nguồn nước, hệ thống điện sử dụng bơm tưới; diện tích, vùng mía có khả năng tưới; xây dựng dự án/phương án đầu tư phát triển hệ thống thủy lợi cho vùng nguyên liệu Ninh Hòa; xây dựng danh mục thiết bị, chi phí đầu tư hệ thống thủy lợi cho người trồng mía.
 • Tư vấn kỹ thuật, hỗ trợ người trồng mía lắp đặt hệ thống thủy lợi phục vụ tưới mía hiệu quả; tham gia tìm hiểu, cải tiến và áp dụng các thiết bị tưới phù hợp theo từng vùng nguyên liệu. 
 • Kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các máy móc thiết bị phục vụ cho hệ thống thủy lợi.
 • Báo cáo đánh giá công tác triển khai đầu tư hệ thống thủy lợi hàng năm, đánh giá tác động của tưới đến các chỉ tiêu năng suất và chất lượng mía; định hướng công tác phát triển đầu tư hệ thống thủy lợi tại vùng nguyên liệu Ninh Hòa theo từng giai đoạn.  
 • Tham gia xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp.
 • Thực hiện các công việc phát sinh do cấp quản lý trực tiếp giao.
Yêu cầu công việc:
 • Tốt nghiệp đại học/trung cấp chuyên ngành thủy lợi, thủy nông.
 • Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành thủy lợi.
 • Nam từ 24 tuổi trở lên.
 • Sử dụng Anh ngữ ở mức độ có thể đọc tài liệu và giao tiếp cơ bản.
 • Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (word, excel, power-point, autocad); Internet.
 • Kiến thức về xây dựng công trình thủy lợi, lập dự án, hệ thống điện và kỹ thuật canh tác cây mía. Ngoài ra hiểu biết thêm về kinh tế tài chính, xã hội, pháp luật.
II. Hồ sơ ứng viên
Thư ứng tuyển ( ứng viên tự viết)
Thông tin ứng viên ( theo mẫu Công ty tại www.nhs.com.vn)
 
Hồ sơ ứng tuyển xin gửi về phòng HC-NS-PC Công ty Cổ Phần Đường Ninh Hòa hoặc e-mail: phuongnt@nhs.com.vn
Địa chỉ Công ty: Thôn phước Lâm, Ninh Xuân, Ninh Hòa, Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3620416
 

Số lần xem trang : :4238
Nhập ngày : 23-10-2014
Điều chỉnh lần cuối :

Công ty TNHH Dinh Dưỡng Á Châu (VN) - Cần tuyển nhiều vị trí(12-04-2017)

Công ty Đại Phúc Gia An chi nhánh mới Dai-ichi Life Thủ Đức tuyển dụng 10 Nhân Viên Văn Phòng(11-04-2017)

Công ty Cổ phần Đầu tư Lavie cần tuyển sinh viên thực tập(10-04-2017)

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Thiên An cần tuyển 30 nhân viên kinh doanh(10-04-2017)

Công ty TNHH TMDV Hali Group cần tuyển dụng vị trí nhân viên Kinh Doanh Online(10-04-2017)

Công ty Cổ Phần Sao Hỏa (Mars Corporation) cần tuyển nhiều vị trí(05-04-2017)

Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Đầu Tư Thiên Hy Long Việt Nam cần tuyển dụng nhiều nhân viên phát triển thị trường bán thời gian(05-04-2017)

Công ty TNHH Trà Thiên Thành cần tuyển nhân viên Kinh doanh(04-04-2017)

Công ty TNHH Hải Vi cần tuyển kỹ sư Nông nghiệp và kỹ sư Cơ khí Nông nghiệp(04-04-2017)

Công ty TNHH Hải Vi cần tuyển nhiều vị trí(03-04-2017)

Công ty TNHH Thực phẩm CJ Vina thông báo tuyển dụng Bác sĩ thú ý, Kỹ Thuật Chăn nuôi(31-03-2017)

Công ty TNHH MTV TMDV XNK Hòn Ngọc Việt cần tuyển nhân viên kinh doanh thức ăn thủy sản(31-03-2017)

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Lang cần tuyển nhiều vị trí(29-03-2017)

Doanh nghiệp tư nhân THIẾT ĐAN cần tuyển nhiều vị trí(29-03-2017)

Công ty TNHH EMIVEST FEEDMILL (TG) Việt Nam cần tuyển chuyên gia công thức thuốc Thú Y(29-03-2017)

Công Ty TNHH Bất Động Sản Danh Khôi tuyển dụng 300 chuyên viên tư vấn kinh doanh bất động sản(25-03-2017)

CUONGTHINHLAND cần tuyển chuyên viên tư vấn Bất động sản(25-03-2017)

Công ty Cổ Phần TM&SX Thuốc Thú Y Thịnh Á cần tuyển nhân viên Tiếp thị và nhân viên Kỹ thuật thị trường(25-03-2017)

Công ty TNHH TM - DV KIM NÔNG GOLDSTAR cần tuyển Kỹ sư Nông nghiệp và Nhân viên Kế toán(24-03-2017)

Công ty TNHH MTV Hoàng Gia Phát cần tuyển nhiều vị trí(23-03-2017)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu năm chín tám bảy

Xem trả lời của bạn !