- Điểm rèn luyện Sinh viên học kỳ 2 năm học 2013 - 2014 tải [tại đây]

Số lần xem trang : :4238
Nhập ngày : 19-11-2014
Điều chỉnh lần cuối :19-11-2014

Điểm rèn luyện

Thông Báo Đánh Giá Điểm Rèn Luyện Học Kỳ 1 Năm Học 2016 - 2017(16-02-2017)

Thông Báo Đánh Giá Điểm Rèn Luyện Học Kỳ 2 Năm Học 2015 - 2016(12-09-2016)

Thông báo Đánh giá Điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2013 - 2014 (25-09-2014)

Quy chế Đánh giá Điểm rèn luyện sinh viên(27-12-2011)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Doanh nghiệp đồng hành
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu ba chín ba một