CÔNG TY CHENG LONG

Công ty Cheng Long Bình Dương sẽ tổ chức chương trình giao lưu, phỏng vấn tuyển dụng và tham quan nhà máy với thời gian cụ thể như sau:

Thời gian: 

- Ngày 04/5/2016 vào lúc 9h – 10h: Chương trình giao lưu và phỏng vấn tuyển dụng

- Ngày 05/5/2016: Chương trình tham qan nhà máy

Đối tượng: sinh viên năm 3, năm 4 khoa Cơ khí, khoa Lâm nghiệp

Địa điểm: thông báo sau

Thời hạn đăng ký: trước ngày 02/5/2016 (thứ hai)

Link đăng ký: tại đây


Vị trí và mô tả công việc như sau:

JOBS in Cheng Loong Group (Binh Duong) 

 

Job

Job Description

Degree

Major

Language

Sal

Num.

Mechanical Engineer

1.Process design and 

 equipment selection.

 

2.Preparation of tender

 Invitation document and 

 construction management.


3. Assist main suppliers

  in commissioning and

  start-up.

Bachelor degree or Master

degree

Mechanical Engineering

Related

 

Proficient in CAD

 

Good command of Vietnamese and Chinese(speaking/listening/reading/writing)

 Or

Average English ability (TOEIC 500~650)

1000

USD

2

Automation/Electronic Engineer

1.Automation & Control Configuration/integration/

improvement

 

2.Hardware/ Software troubleshooting and scheduled maintenance

 

3.PLC/DCS programming.

Bachelor degree

(or above)

Electronics

Engineering or

Automation

Control

 

related

 

Good command of Vietnamese and Chinese(speaking/listening/reading/writing)

Or

Average English ability (TOEIC 500~650)

1000

USD

2

Electric

Engineer

 

1.Design,evaluation,installati

  on ,commissioning and

  maintenance of power

  system and electrical

  equipment.

2. Proficient in CAD and

  relevant tools and 

  knowledgeable of

  electrical diagram.

3. Basic knowledge of PLC

  and Inverter of

  international well-known

  brands.

Bachelor degree

(or above)

Electrical

Engineering or

Electronics

Engineering

 

related

 

Good command of Vietnamese and Chinese(speaking/listening/reading/writing)

 

Or

Average English ability (TOEIC 500~650)           

1000

USD

2

Boiler/

Turbine /Generator

Engineer

 

1.Responsible for regular

 operation with cogeneration 

 equipment related.

2.Assist in cooperation

 and consult with

 production line in order to

 ensure the normal operation

 of  papermaking machines.

3.Execute the inspection

 with emission of air 

 pollution in order to comply

 with the regulations of

 government.

Bachelor degree

(or above)

Mechanical Engineering

 

Turbine

Engineering

 

Automation

Control

Engineering

 

Wastewater and sewage treatment

Engineering

Good command of Vietnamese and Chinese(speaking/listening/reading/writing)

 

or

Average English ability (TOEIC 500~650)           

1000

USD

3

wastewater treatment

Engineer

(staff)

 

 

 

 

 

1.Assist in acceptance 

 check,installation,test,

 clean,maintenance and

 operation with wastewater

 treatment equipment

 related.

2.Responsible for

 maintenance of daily

 operation form & record in

 wastewater treatment

 station.

3.Help to plan, maintain

 and uphold wastewater

 treatment & emission

 system in workplace

 and serve in regular testing

 wastewater treatment &

 emission system in order to

 comply with the EPA regulations of government.

Bachelor degree

(or above)

 

 

1000

USD

2

Staff

(Planning department)

 

 

1. Review the contract of

  order.

2.Assist in Production

  Planning and Scheduling

  and creating

  manufacturing order.

3. Assist in co-ordination

  between production

  department and sales

  department .

 

Bachelor degree

(or above)

Industrial Management

 

or

 

Business Management related     

Good command of Vietnamese and Chinese(speaking/listening/reading/writing)

 

or

Average English ability (TOEIC 500~650)           

500-

600 USD

2

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Trung Tâm Hỗ Trợ Sinh Viên & Quan Hệ Doanh Nghiệp

Trường Đại Học Nông lâm TP.HCM

Website: www.nls.hcmuaf.edu.vn

 

Điện thoại : 08. 37 24 53 97

 

 

Số lần xem trang : :1563
Nhập ngày : 21-04-2016
Điều chỉnh lần cuối :26-04-2016

CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG CÔNG TY PERFETTI VAN MELLE CHO SINH VIÊN KINH TẾ(26-04-2016)

Chương trình Cùng nhau vun đắp hạt mầm tài năng Việt"(06-04-2016)

CHƯƠNG TRÌNH “BẢN LĨNH TỰ TIN – THỂ HIỆN THẬT BỐC” Cùng Castrol POWER 1 Scooter 2015(23-10-2015)

CHƯƠNG TRÌNH PHỎNG VẤN THỬ - THÀNH CÔNG THẬT(26-01-2015)

CHƯƠNG TRÌNH "GIAO LƯU VÀ TUYỂN DỤNG THÀNH THÀNH CÔNG"(26-01-2015)

CHƯƠNG TRÌNH GIAO LỰU - "BÍ QUYẾT TÌM CÔNG VIỆC TRONG MƠ"(26-01-2015)

CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU - "ĐÁNH THỨC TIỀM NĂNG"(26-01-2015)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín hai chín chín không

Xem trả lời của bạn !