Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên & Quan hệ Doanh nghiệp thông báo về việc tham dự lễ tốt nghiệp trong đợt 4/2016 như sau:

- Lễ tốt nghiệp sẽ được tổ chức vào ngày 28/2/2017.

- Sau khi ký sổ bằng tại Phòng đào tạo, sinh viên liên hệ Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên & Quan hệ Doanh nghiệp để đăng ký làm lễ tốt nghiệp. 

-  Lưu ý:

    + Sinh viên không đem tiền, tư trang và các vật dụng có giá trị khi tham dự lễ tốt nghiệp nhằm tránh trường hợp mất cắp.   

    + Đem theo CMND khi mượn lễ phục

 Sinh viên xem chi tiết:

- Thông báo lễ tốt nghiệp <tại đây>

- Lịch ký sổ bằng <tại đây>

 

 Trân trọng thông báo./

 

Số lần xem trang : :1032
Nhập ngày : 13-02-2017
Điều chỉnh lần cuối :13-02-2017

Hình ảnh Lễ tốt nghiệp ngày 28/2/2017(01-03-2017)

HÌNH ẢNH LỄ TỐT NGHIỆP ĐỢT 3/2016(23-11-2016)

THÔNG BÁO THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3/2016(04-11-2016)

HÌNH ẢNH LỄ TỐT NGHIỆP ĐỢT 2/2016(05-09-2016)

THÔNG BÁO THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2/2016(12-08-2016)

THÔNG BÁO THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1/2016 (27-04-2016)

KẾ HOẠCH VÀ HƯỚNG DẪN THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 NĂM 2015(02-03-2016)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP ĐỢT 3/2015(24-11-2015)

KẾ HOẠCH VÀ HƯỚNG DẪN THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2015(31-08-2015)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP(18-03-2015)

Lễ Tốt nghiệp Tháng 12.2013(26-01-2015)

QUY ĐỊNH TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP DÀNH CHO BẬC ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG(09-12-2013)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu bốn không không hai

Xem trả lời của bạn !