/data/file/BN/nls_bn.png

Thời gian đánh giá Điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 như sau:

 

Từ ngày

Đến hết ngày

Sinh viên các Khoa – Bộ môn – Phân hiệu tự đánh giá điểm rèn luyện

21/02/2017

23/02/2017

Phân hiệu Gia lai, Phân hiệu Ninh Thuận, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Thủy sản

24/02/2017

26/02/2017

Khoa Cơ khí công nghệ, Bộ môn Công nghệ hóa học

27/02/2017

01/03/2017

Khoa Môi trường tài nguyên, Bộ môn Công nghệ sinh học

02/03/2017

04/03/2017

Khoa Kinh tế

05/03/2017

07/03/2017

Khoa Nông học, Khoa QLĐĐ & BĐS, Khoa Lâm nghiệp

08/03/2017

10/03/2017

Khoa Công nghệ thực phẩm, Khoa Ngoại ngữ sư phạm, Khoa Chăn nuôi thú y

 

Từ ngày

Đến hết ngày

Lớp tổ chức duyệt điểm rèn luyện cho Sinh viên

11/03/2017

12/03/2017

Phân hiệu Gia lai, Phân hiệu Ninh Thuận,  Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Nông học

13/03/2017

14/03/2017

Khoa Lâm nghiệp, Khoa Ngoại ngữ sư phạm, Bộ môn Công nghệ hóa học

15/03/2017

16/03/2017

Khoa Cơ khí công nghệ, Khoa QLĐĐ & BĐS

17/03/2017

18/03/2017

Khoa Thủy sản, Khoa Công nghệ thực phẩm

19/03/2017

20/03/2017

Khoa Môi trường tài nguyên, Khoa Chăn nuôi thú y

21/03/2017

22/03/2017

Bộ môn Công nghệ sinh học, Khoa Kinh tế

 

23/03/2017

24/03/2017

Khoa – Bộ môn – Phân hiệu duyệt điểm rèn luyện cho Sinh viên

25/03/2017

28/03/2017

Phòng Công tác Sinh viên duyệt điểm rèn luyện cho Sinh viên

29/03/2017

Sinh viên kiểm tra kết quả điểm rèn luyện trên website và liên hệ Phòng Công tác Sinh viên nếu có thắc mắc về điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2016 – 2017

30/03/2017

Trước 16g00 ngày 31/03/2017

Khoa – Bộ môn nộp bảng thống kê điểm rèn luyện, Bảng điểm rèn luyện các lớp và Biên bản họp xét điểm rèn luyện Sinh viên tại Phòng Công tác Sinh viên

 

- Tải hướng dẫn đánh giấ Điểm rèn luyện [tại đây]

- Đánh giá điểm rèn luyện tại website http://drl.hcmuaf.edu.vn/

Số lần xem trang: 9205
Điều chỉnh lần cuối: 23-02-2017

Điểm rèn luyện

Thông báo đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 (09-03-2021)

Thông báo đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 (15-10-2020)

Thông báo đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 (12-05-2020)

Thông báo Đánh giá Điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 (13-09-2019)

Thông báo Đánh giá Điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 (20-02-2019)

Thông Báo Đánh Giá Điểm Rèn Luyện Học Kỳ 2 Năm Học 2017 - 2018 (12-09-2018)

Thông Báo Đánh Giá Điểm Rèn Luyện Học Kỳ 1 Năm Học 2017 - 2018 (27-02-2018)

Thông Báo Đánh Giá Điểm Rèn Luyện Học Kỳ 2 Năm Học 2016 - 2017 (18-09-2017)

Thông Báo Đánh Giá Điểm Rèn Luyện Học Kỳ 2 Năm Học 2015 - 2016 (12-09-2016)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai một một sáu sáu

Xem trả lời của bạn !