Số lần xem trang: 8785
Điều chỉnh lần cuối:

Kỷ luật Sinh viên

Quy chế khen thưởng và kỷ luật sinh viên (27-02-2020)

Quyết định về việc sinh viên vi phạm nội quy, quy chế học đường năm học 2018-2019 (14-11-2018)

Danh sách sinh viên bị hạ điểm rèn luyện của học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 vì vi phạm quy chế thi (19-09-2018)

Danh sách sinh viên vi phạm quy chế thi học kỳ 1 năm 2017 - 2018 (09-04-2018)

Mẫu Đơn Xóa Kỷ Luật (12-03-2018)

Kỷ luật học sinh vi phạm nội quy, quy chế học đường năm học 2016 - 2017 (25-08-2017)

Quyết định Kỷ luật SV vi phạm quy chế học đường năm học 2016 - 2017 (16-02-2017)

Danh sách sinh viên vi phạm nội quy, quy chế học đường năm học 2015 - 2016 (21-09-2016)

Danh sách sinh viên vi phạm quy chế thi (07-10-2015)

Danh Sách Sinh Viên Vi Phạm Nội Quy, Quy Chế Học Đường Năm Học 2014 - 2015 (20-08-2015)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một ba hai sáu bảy

Xem trả lời của bạn !