- Tải danh sách [tại đây]

Số lần xem trang : :864
Nhập ngày : 26-01-2018
Điều chỉnh lần cuối :

Khen thưởng Sinh viên

Khen thưởng tốt nghiệp tháng 09/2018(12-11-2018)

Quyết định công nhận khen thưởng sinh viên Thủ khoa, Á khoa khóa tuyển sinh năm 2018(10-09-2018)

Quyết định khen thưởng sinh viên đạt thành tích cao trong cuộc thi Olympic(10-09-2018)

Quyết định công nhận khen thưởng đoàn viên tiêu biểu năm học 2017 - 2018(10-09-2018)

Quyết định công nhận khen thưởng sinh viên tiêu biểu năm học 2017 - 2018(10-09-2018)

Khen thưởng tốt nghiệp tháng 03/2018(08-05-2018)

Khen thưởng tốt nghiệp tháng 06/2017(04-12-2017)

Khen thưởng tốt nghiệp tháng 09/2017(25-08-2017)

Khen thưởng tốt nghiệp tháng 03/2017(04-05-2017)

Khen thưởng tốt nghiệp tháng 12/2016(13-03-2017)

Danh sách khen thưởng tốt nghiệp tháng 09/2016(18-11-2016)

Danh sách sinh viên thủ khoa tuyển sinh năm 2016(14-09-2016)

Danh sách cán bộ tự quản ký túc xá tiêu biểu năm học 2015 - 2016(14-09-2016)

Danh sách đoàn viên tiêu biểu năm học 2015 - 2016(14-09-2016)

Danh sách sinh viên tiêu biểu năm học 2015 - 2016(14-09-2016)

Quy định Cố vấn học tập(22-08-2016)

Quyết định thành lập Ban Cố vấn học tập(22-08-2016)

Danh sách khen thưởng tháng 6/2016(22-08-2016)

Danh sách khen thưởng tốt nghiệp tháng 09/2015 (25-11-2015)

Danh sách khen thưởng tốt nghiệp tháng 06/2015 (10-09-2015)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba tám bảy một ba

Xem trả lời của bạn !