/data/file/BN/BN.png

Địa điểm nhận hồ sơ: Trợ lý Quản lý sinh viên các Khoa/Bộ mônThời hạn nhận hồ: Trợ lý Quản lý sinh viên các Khoa/Bộ môn tổng hợp hồ sinh viên gửi về Phòng Công tác sinh viên trước 16g ngày 12-07-2011

 

Số lượng học bổng :

+ Giải thưởng Kova cho sinh viên: 1 suất

+ Học bổng Kova: 2 suất

TIÊU CHUẨN:

I. Học bổng Kova cho sinh viên:

- Là sinh viên trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

- Có tư cách đạo đức tốt.

- Là sinh viên có kết quả học tập từ 8.0 trở lên

- Gia đình và bản thân chấp hành nghiêm các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước

- Ưu tiên nữ sinh viên và sinh viên các dân tộc thiểu số

Hồ sơ gồm có:

1.       Đơn xin nhận học bổng data/Don thamh gia_ HB Kova.pdf

2.       Bản báo cáo thành tích cá nhân các năm học có xác nhận của khoa, trường.data/bao cao thanh tich ca nhan.pdf

3.       Bản điểm về kết quả học tập, có xác nhận của nhà trường

4.       Bản khai hoàn cảnh kinh tế của gia đình có xác nhận của địa phương.data/ban khai hoan canh gia dinh.pdf

II. Giải thưởng Kova cho sinh viên:

- Là sinh viên trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

- Có tư cách đạo đức tốt.

- Là sinh viên có kết quả học tập từ 8.0 trở lên

- Có đề tài nghiên cứu khoa học đạt hiệu quả tốt

- Gia đình và bản thân chấp hành nghiêm các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước

Hồ sơ gồm có:

1.       Đơn xin tham gia nhận giải thưởng Kova năm 2011 data/don xin tham gia giai thuong Kova cho SV(mẫu 2).doc

2.      Bản báo cáo thành tích cá nhân các năm học có xác nhận của khoa, trường. data/bao cao thanh tich ca nhan.pdf

3.      Bản điểm về kết quả học tập, có xác nhận của nhà trường

4.      Bản khai hoàn cảnh kinh tế của gia đình có xác nhận của địa phương. data/ban khai hoan canh gia dinh.pdf

5.      Bản chứng nhận tên đề tài nghiên cứu khoa học

Lưu ý:

 -  Địa điểm nhận hồ sơ: Trợ lý Quản lý sinh viên các Khoa/Bộ môn

Thời hạn nhận hồ: Trợ lý Quản lý sinh viên các Khoa/Bộ môn tổng hợp hồ sinh viên gửi về Phòng Công tác sinh viên trước 16g ngày 12-07-2011.


Số lần xem trang: 317
Điều chỉnh lần cuối: 05-09-2011

Học bổng

KẾT QUẢ DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG ƯỚC MƠ CHO EM NĂM HỌC 2023 - 2024 (22-11-2023)

Thông báo xét học bổng do doanh nghiệp, cá nhân tài trợ năm học 2023 - 2024 (30-10-2023)

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG DO CÔNG TY TNHH SYNGENTA VIỆT NAM TÀI TRỢ NĂM HỌC 2022-2023 (13-09-2023)

Quy Trình Xét Học Bổng Khuyến Khích Học Kỳ 1 Năm Học 2021 - 2022 (07-09-2023)

Thông báo V/v xét học bổng KOVA năm 2023 (04-07-2023)

Thông báo chương trình học bổng Lương Văn Can (30-05-2023)

Trao học bổng Chắp cánh ước mơ do Tập đoàn Nam Long tài trợ (10-04-2023)

Thông báo chương trình học bổng chắp cánh ước mơ đợt 1 năm 2023 (22-03-2023)

Thông báo v/v xét học bổng do Công ty TNHH Syngenta tài trợ năm học 2022-2023 (13-03-2023)

Syngenta và Đại học Nông Lâm TP.HCM hợp tác đào tạo nguồn nhân lực (23-02-2023)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín không sáu bốn

Xem trả lời của bạn !