/data/file/BN/BN.png

 

                                                                                                        THÔNG BÁO

 

(V/v: Các học bổng  triển khai đầu năm học 2009-2010 )

                                   

Kính gửi: Các đơn vị

 

 

Thông tin về các học bổng tài trợ đang triển khai

 

Tên học bổng (HB)

Điều kiện

nhận học bổng

Số suất

Trị giá

mỗi suất

Nơi nhận hồ sơ SV

Thời gian nhận hồ sơ

HB Lương Sĩ Chương

Sinh viên (SV) khó khăn, học tập tốt, ưu tiên năm 2,3

15

1.000.000đ

Trợ lý quản lý sinh viên hoặc VP khoa/BM

12/10/2009

HB Nguyễn Trường Tộ

SV NỮ, năm NHẤT, khó khăn có điểm thi cao

30

2.700.000đ

Trợ lý quản lý sinh viên hoặc VP khoa/BM

18/10/2009

HB thủ khoa từ công ty Phú An Sinh

Thủ khoa đầu vào của trường,  các khoa: Kinh tế, CNTP, CNTY

4

5.000.000đ

P.CTSV

12/10/2009

HB thủ khoa từ báo Lao động

Thủ khoa đầu vào

2

10.000.000đ

P.CTSV

25/9/2009

Thông tin chi tiết vui lòng truy cập Website: www.nls.hcmuaf.edu.vn

                 

Đề nghị các Khoa/Bộ môn thông báo cho sinh viên được rõ.          

Trân trọng thông báo.

 

                                                            HIỆU TRƯỞNG

 

Số lần xem trang: 12079
Điều chỉnh lần cuối: 19-09-2009

Học bổng

Học bổng khuyễn khích học tập học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 (13-01-2021)

Học bổng khuyễn khích học tập học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 (13-01-2021)

Thông báo xét học bổng do Tập đoàn ADM tài trợ năm 2020 (08-12-2020)

Thông tin học bổng do doanh nghiệp, cá nhân tài trợ (30-10-2020)

Thông báo học bổng dành cho sinh viên bị ảnh hưởng của lũ lụt thuộc các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Bình - Quảng Trị - Thừa Thiên Huế (21-10-2020)

Quy trình xét học bổng đồng hành (19-10-2020)

Thông tư quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (19-10-2020)

Thông báo học bổng do Công ty USFEED tài trợ (07-10-2020)

Thông báo học bổng do công ty VEDAN tài trợ năm 2020 (28-09-2020)

Thông báo học bổng do công ty WOOSUNG tài trợ năm 2020 (28-09-2020)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm bốn bảy bảy bốn

Xem trả lời của bạn !