/data/file/BN/BN.png

 Quyết định miễn giảm học phí cho các đối tượng: 

1. Hệ cử tuyển xem tại đây

2. Phục vụ sư phạm tại đây

3. Đối tượng chính sách tại đây

 Các em sinh viên có thuộc diện được hỗ trợ chi phí học tập vui lòng xem thông tin và danh sách sau đây

 Quyết định về việc bổ sung Miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2017-2018 xem tập tin đính kèm  

Kể từ ngày 1-8-2011, như sau: Mức cho vay tối đa đối với học sinh, sinh viên sẽ tăng từ 900 nghìn đồng/tháng/học sinh, sinh viên lên 1 triệu đồng/tháng/ học sinh, sinh viên; mức lãi suất cho vay ưu đãi đối với học sinh, sinh viên cũng được điều chỉnh từ 0,5%/tháng lên 0,65%/tháng.

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu bốn một không hai

Xem trả lời của bạn !