/data/file/BN/BN.png

01 Suất học bổng toàn phần; trị giá: 2.500.000 đồng/suất cho một khóa học tiếng Anh chuyên ngành (chuyên ngành Kế toán-kiểm toán hoặc chuyên ngành ngân hàng); 9 suất học bổng bán phần; trị giá: 1.250.000 đồng/suất cho một khóa học tiếng Anh chuyên ngành (chuyên ngành Kế toán-kiểm toán hoặc chuyên ngành ngân hàng).

Xem thêm: data/file/HOC%20BONG%20/Thong%20bao%20HB%20Vinh%20danh%20sinh%20vien%20xuat%20sac.doc

Mẫu đơn: data/file/HOC%20BONG%20/MAUHOCBONG%20vinh%20danh.doc

Số lần xem trang: 12084
Điều chỉnh lần cuối: 19-09-2011

Học bổng

Học bổng khuyễn khích học tập học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 (13-01-2021)

Học bổng khuyễn khích học tập học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 (13-01-2021)

Thông báo xét học bổng do Tập đoàn ADM tài trợ năm 2020 (08-12-2020)

Thông tin học bổng do doanh nghiệp, cá nhân tài trợ (30-10-2020)

Thông báo học bổng dành cho sinh viên bị ảnh hưởng của lũ lụt thuộc các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Bình - Quảng Trị - Thừa Thiên Huế (21-10-2020)

Quy trình xét học bổng đồng hành (19-10-2020)

Thông tư quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (19-10-2020)

Thông báo học bổng do Công ty USFEED tài trợ (07-10-2020)

Thông báo học bổng do công ty VEDAN tài trợ năm 2020 (28-09-2020)

Thông báo học bổng do công ty WOOSUNG tài trợ năm 2020 (28-09-2020)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn hai năm năm

Xem trả lời của bạn !