/data/file/BN/BN.png

2. Điều kiện:
       - Sinh viên có hoàn cảnh gia đình thực sự khó khăn, vượt khó, học giỏi.Có kết quả học tập năm học 2010-2011 từ 7.0 (đối với hệ điểm 10), hoặc 3.0 (đối với hệ điểm 4) trở lên. Vui lòng xem thông báo cụ thể thongbaohocbong

   Thông tin về học bổng

*Học bổng Hoàn Long

              - Số lượng:  8 suất

              - Trị giá:   1 triệu đồng/suất

           *Học bổng Vietinbank

              -Số lượng:  5 suất

              -Trị giá:  1 triệu đồng/suất

     2. Điều kiện

       - Sinh viên có hoàn cảnh gia đình thực sự khó khăn, vượt khó, học giỏi.

       - Có kết quả học tập năm học 2010-2011 từ 7.0 (đối với hệ điểm 10), hoặc 3.0 (đối với hệ điểm 4) trở lên.

     3. Hồ sơ xin học bổng

       - Đơn xin học bổng (đánh máy hoặc viết tay),

        - Sổ hộ nghèo hoặc giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn (có xác nhận của địa phương),

      - Bảng điểm năm học gần nhất.

      - Thẻ sinh viên (photo),  

      - Giấy chứng minh nhân dân (photo) có chứng thực.

     4. Thời hạn và địa điểm thu nhận hồ sơ

      - Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Khoa/Bộ môn

      Thời hạn nhận hồ sơ: Mỗi Khoa/Bộ môn đề cử 01 sinh viên nhận học bổng, lập danh sách (theo mẫu) kèm hồ sơ sinh viên gửi về Phòng  Công tác sinh viên trước 10g thứ 6, ngày 7-10-2011

   Lưu ý: Quá thời gian nêu trên, phòng Công tác Sinh viên không chịu trách nhiệm giải quyết.

                   Trân trọng thông báo./.

 

                 Nơi nhận:                                                                       HIỆU TRƯỞNG

        - Như trên (để thực hiện);

        - Lưu (P.CTSV).

Số lần xem trang: 332
Điều chỉnh lần cuối: 03-10-2011

Học bổng

KẾT QUẢ DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG ƯỚC MƠ CHO EM NĂM HỌC 2023 - 2024 (22-11-2023)

Thông báo xét học bổng do doanh nghiệp, cá nhân tài trợ năm học 2023 - 2024 (30-10-2023)

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG DO CÔNG TY TNHH SYNGENTA VIỆT NAM TÀI TRỢ NĂM HỌC 2022-2023 (13-09-2023)

Quy Trình Xét Học Bổng Khuyến Khích Học Kỳ 1 Năm Học 2021 - 2022 (07-09-2023)

Thông báo V/v xét học bổng KOVA năm 2023 (04-07-2023)

Thông báo chương trình học bổng Lương Văn Can (30-05-2023)

Trao học bổng Chắp cánh ước mơ do Tập đoàn Nam Long tài trợ (10-04-2023)

Thông báo chương trình học bổng chắp cánh ước mơ đợt 1 năm 2023 (22-03-2023)

Thông báo v/v xét học bổng do Công ty TNHH Syngenta tài trợ năm học 2022-2023 (13-03-2023)

Syngenta và Đại học Nông Lâm TP.HCM hợp tác đào tạo nguồn nhân lực (23-02-2023)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín bốn sáu tám bảy

Xem trả lời của bạn !