/data/file/BN/BN.png

Hiện nay, Ban tổ chức quỹ học bổng "Đồng hành cùng ĐH Nông Lâm TPHCM)  đang triển khai 03 loại học bổng: Học bổng từ công ty Đạm Phú Mỹ, Học bổng từ công ty cp Điện Bàn, HB từ gia đình thầy Phan Hoàng Đồng. Sinh viên xem thông tin từ các file đính kèm để làm hồ sơ xin học bổng.

hocbongDIENBAN     hocbong PHD   hocbong DPM   maudon DM

1. HB PVFCCO

     *  Thông tin về học bổng

   - Đơn vị tài trợ: Tổng Công ty Phân bón và Dầu khí

          - Tổng trị giá: 270.000.000đồng (hai trăm bảy mươi triệu đồng)

          - Số suất: 36

  * Đối tượng xét trao học bổng PVFCCo

           Sinh viên thuộc các ngành:

                                                + Cơ khí Chế biến nông sản thực phẩm,

                                                + Điều khiển tự động,              
                                                + Cơ điện tử,

                                                + Công nghệ nhiệt lạnh,

                                                + Quản lý môi trường,

                                                + Quản lý môi trường và Du lịch sinh thái,

                                                + Bảo vệ thực vật,

                                                + Nông học.  

    *  Loại hình học bổng

      -   Học bổng toàn phần:

                     + Số lượng: 5 suất

                             + Trị giá: 20 triệu đồng/năm học/suất

      - Học bổng vinh danh

                           + Số lượng: 1 suất

                           + Trị giá: 20 triệu đồng/suất/năm học

    - Học bổng khuyến khích

                           + Số lượng: 30 suất

                           + Trị giá: 5 triệu đồng/suất/năm học

       2. HỌC BỔNG ĐIỆN BÀN 

         *    Thông tin về học bổng

     - Đơn vị tài trợ: Công ty CP Tập đoàn Điện Bàn

           - Tổng trị giá: 50.000.000đồng (năm mươi triệu đồng)

           - Số suất: 50

           - Số tiền mỗi suất: 1.000.000đ

         * Điều kiện

           - Sinh viên có điểm học tập học kỳ gần nhất đạt từ 7.0 (đối với thang điểm 10), 3.0 (đối với thang điểm 4) trở lên;

           - Hoàn cảnh gia đình khó khăn;

           - Chưa nhận học bổng nào từ “Quỹ Học bổng Đồng hành cùng ĐH Nông lâm TP.HCM” trong năm học 2011 – 2012.

3. HỌC BỔNG GIA ĐÌNH THẦY PHAN HOÀNG ĐỒNG

  * Thông tin về học bổng

           - Tổng trị giá: 14.000.000đồng (mười bốn triệu đồng)

           - Số suất: 07

           - Số tiền mỗi suất: 2.000.000đ

       * Điều kiện

            - Sinh viên thuộc các Khoa/Bộ môn:

                                                                    + Ngoại ngữ - Sư Phạm,

                                                                    + Công Nghệ Thông tin,

                                                                    + Môi trường – Tài nguyên,

                                                                    + Lâm nghiệp,

                                                                    + Công nghệ sinh học,

                                                                    + Công nghệ hoá học,

                                                                    + Kinh tế.     

           - Có điểm học tập học kỳ gần nhất đạt từ 7.0 (đối với thang điểm 10), 3.0 (đối với thang điểm 4) trở lên;

           - Hoàn cảnh gia đình thật sự khó khăn;

  

 

Số lần xem trang: 12090
Điều chỉnh lần cuối: 07-11-2011

Học bổng

Học bổng khuyễn khích học tập học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 (13-01-2021)

Học bổng khuyễn khích học tập học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 (13-01-2021)

Thông báo xét học bổng do Tập đoàn ADM tài trợ năm 2020 (08-12-2020)

Thông tin học bổng do doanh nghiệp, cá nhân tài trợ (30-10-2020)

Thông báo học bổng dành cho sinh viên bị ảnh hưởng của lũ lụt thuộc các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Bình - Quảng Trị - Thừa Thiên Huế (21-10-2020)

Quy trình xét học bổng đồng hành (19-10-2020)

Thông tư quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (19-10-2020)

Thông báo học bổng do Công ty USFEED tài trợ (07-10-2020)

Thông báo học bổng do công ty VEDAN tài trợ năm 2020 (28-09-2020)

Thông báo học bổng do công ty WOOSUNG tài trợ năm 2020 (28-09-2020)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn năm một bốn bảy

Xem trả lời của bạn !