/data/file/BN/BN.png

 - Số suất: 05;
-Trị giá: 4 triệu đồng/suất.
Xem thông báo thongbaohocbong

 

 

          THÔNG BÁO

(V/v Xét học bổng Đồng hành cùng ĐH Nông Lâm)

                                                                                                  Kính gửi: Các Khoa/Bộ môn

1.     Thông tin về học bổng

        - Số suất: 05

        -Trị giá: 4 triệu đồng/suất.

2. Điều kiện được nhận học bổng

      - Sinh viên trường ĐH Nông Lâm TP. HCM;

      - Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn (mồ côi cha mẹ, thuộc diện hộ nghèo)

      - Có điểm học tập năm học 2011-2012 đạt từ loại khá trở lên;

      - Chưa nhận bất kỳ học bổng nào trong năm 2012.

3. Hồ sơ xin học bổng  

      - Đơn xin học bổng sinh viên (sinh viên tự đánh máy);

      - Bảng điểm học tập năm 2011-2012;

      -Các giấy tờ liên quan (sổ hộ nghèo, giấy chứng nhận mồ côi có xác thực của địa phương).

  4. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ    

        - Địa điểm nộp hồ sơ: Văn phòng Khoa/Bộ môn

        - Thời hạn nộp hồ sơ: Mỗi Khoa/Bộ môn lập danh sách đề cử 01 sinh viên được nhận học bổng, kèm hồ sơ gửi về Phòng Công tác sinh viên trước 10g ngày 08 tháng 10 năm 2012.

Trân trọng thông báo./.

 

                                                                                        

        Nơi nhận:                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

       -Như trên;

       -Ban giám hiệu (để báo cáo);

       -Lưu VT, P.CTSV.                

 

 

 

Số lần xem trang: 329
Điều chỉnh lần cuối: 02-10-2012

Học bổng

KẾT QUẢ DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG ƯỚC MƠ CHO EM NĂM HỌC 2023 - 2024 (22-11-2023)

Thông báo xét học bổng do doanh nghiệp, cá nhân tài trợ năm học 2023 - 2024 (30-10-2023)

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG DO CÔNG TY TNHH SYNGENTA VIỆT NAM TÀI TRỢ NĂM HỌC 2022-2023 (13-09-2023)

Quy Trình Xét Học Bổng Khuyến Khích Học Kỳ 1 Năm Học 2021 - 2022 (07-09-2023)

Thông báo V/v xét học bổng KOVA năm 2023 (04-07-2023)

Thông báo chương trình học bổng Lương Văn Can (30-05-2023)

Trao học bổng Chắp cánh ước mơ do Tập đoàn Nam Long tài trợ (10-04-2023)

Thông báo chương trình học bổng chắp cánh ước mơ đợt 1 năm 2023 (22-03-2023)

Thông báo v/v xét học bổng do Công ty TNHH Syngenta tài trợ năm học 2022-2023 (13-03-2023)

Syngenta và Đại học Nông Lâm TP.HCM hợp tác đào tạo nguồn nhân lực (23-02-2023)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba chín tám một sáu

Xem trả lời của bạn !