/data/file/BN/BN.png

 - Số suất: 05;
-Trị giá: 4 triệu đồng/suất.
Xem thông báo thongbaohocbong

 

 

          THÔNG BÁO

(V/v Xét học bổng Đồng hành cùng ĐH Nông Lâm)

                                                                                                  Kính gửi: Các Khoa/Bộ môn

1.     Thông tin về học bổng

        - Số suất: 05

        -Trị giá: 4 triệu đồng/suất.

2. Điều kiện được nhận học bổng

      - Sinh viên trường ĐH Nông Lâm TP. HCM;

      - Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn (mồ côi cha mẹ, thuộc diện hộ nghèo)

      - Có điểm học tập năm học 2011-2012 đạt từ loại khá trở lên;

      - Chưa nhận bất kỳ học bổng nào trong năm 2012.

3. Hồ sơ xin học bổng  

      - Đơn xin học bổng sinh viên (sinh viên tự đánh máy);

      - Bảng điểm học tập năm 2011-2012;

      -Các giấy tờ liên quan (sổ hộ nghèo, giấy chứng nhận mồ côi có xác thực của địa phương).

  4. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ    

        - Địa điểm nộp hồ sơ: Văn phòng Khoa/Bộ môn

        - Thời hạn nộp hồ sơ: Mỗi Khoa/Bộ môn lập danh sách đề cử 01 sinh viên được nhận học bổng, kèm hồ sơ gửi về Phòng Công tác sinh viên trước 10g ngày 08 tháng 10 năm 2012.

Trân trọng thông báo./.

 

                                                                                        

        Nơi nhận:                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

       -Như trên;

       -Ban giám hiệu (để báo cáo);

       -Lưu VT, P.CTSV.                

 

 

 

Số lần xem trang: 12094
Điều chỉnh lần cuối: 02-10-2012

Học bổng

Học bổng khuyễn khích học tập học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 (13-01-2021)

Học bổng khuyễn khích học tập học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 (13-01-2021)

Thông báo xét học bổng do Tập đoàn ADM tài trợ năm 2020 (08-12-2020)

Thông tin học bổng do doanh nghiệp, cá nhân tài trợ (30-10-2020)

Thông báo học bổng dành cho sinh viên bị ảnh hưởng của lũ lụt thuộc các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Bình - Quảng Trị - Thừa Thiên Huế (21-10-2020)

Quy trình xét học bổng đồng hành (19-10-2020)

Thông tư quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (19-10-2020)

Thông báo học bổng do Công ty USFEED tài trợ (07-10-2020)

Thông báo học bổng do công ty VEDAN tài trợ năm 2020 (28-09-2020)

Thông báo học bổng do công ty WOOSUNG tài trợ năm 2020 (28-09-2020)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn hai năm tám

Xem trả lời của bạn !