/data/file/BN/BN.png

 Căn cứ vào Nghị định 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/8/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí cho sinh viên, theo đó, có thay đổi một số nội dung liên quan đến đối tượng và cách thức chi trả tiền miễn giảm học phí cho sinh viên. Theo đó, việc miễn, giảm học phí cho HSSV được thực hiện tại trường nơi HSSV đang học tâp. Nhà nước thực hiện cấp bù học phí trực tiếp cho nhà trường để nhà trường thực hiện chế độ miễn, giảm học phí cho HSSV thuộc đối tượng miễn, giảm học phí.

Nay Nhà trường thông báo: kể từ ngày 04/09/2013, các đơn vị trong trường (Phòng Công tác Sinh viên, các Khoa/BM liên quan) tạm ngưng tiếp nhận, ký giấy hồ sơ, đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho sinh viên năm học 2013-2014 các diện sau:

1.      Các sinh viên thuộc diện đối tượng được miễn giảm, hỗ trợ học phí.

2.      Sinh viên theo học các ngành, nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Sau 15/09/2014, Nhà trường sẽ có thông báo cụ thể về việc triển khai miễn giảm học phí cho các đối tượng (1.).

Trân trọng thông báo

Số lần xem trang: 12119
Điều chỉnh lần cuối: 17-02-2014

Chế độ chính sách

Quyết định miễn giảm học phí, Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2021 – 2022 (05-12-2021)

Thông báo thực hiện xét miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 (29-09-2021)

Nghị định, Quyết định, Mẫu đơn - Miễn giảm học phí, Hỗ trợ chi phí học tập (12-09-2021)

Thông tin vay vốn học tập từ ngân hàng chính sách xã hội (06-09-2021)

Công bố quyết định MGHP và HTCPHT học kỳ 2 năm học 2020-2021 (09-04-2021)

Thông báo nhận hồ sơ miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 (03-03-2021)

Quyết định hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 (10-11-2020)

Quyết định MGHP học kỳ 1 năm học 2020-2021 (10-11-2020)

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm 2020 - 2021 (24-09-2020)

Thông báo về việc nhận hồ sơ miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 (24-09-2020)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm bảy chín không ba

Xem trả lời của bạn !