/data/file/BN/BN.png

DANH SÁCH SINH VIÊN KỶ LUẬT NĂM 2014

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

LỚP

KHOA

HÌNH THỨC VI PHẠM

HÌNH THỨC KỶ LUẬT

THỜI GIAN
BỊ KỶ LUẬT

1

12154170

Trần Văn Sang

DH12OT

CƠ KHÍ

Đi Thi Hộ

Đình Chỉ 1 Năm

HK 1&2(2013-2014)

2

09154052

Lương Trọng Tưởng

DH09OT

CƠ KHÍ

Nhờ Người Thi Hộ

Đình Chỉ 1 Năm

HK 1&2(2013-2014)

3

09154071

Võ Quốc Hùng

DH09OT

CƠ KHÍ

Nhờ Người Thi Hộ

Đình Chỉ 1 Năm

HK 1&2(2013-2014)

4

10160017

Huỳnh Phương Dung

DH10TK

MT&TN

Vi Phạm Luật Giao Thông

Khiển Trách Toàn Trường

HK 2(2013-2014)

5

10424048

Võ Thị Tuyết Ngân

LT10QL

QLĐĐ&BĐS

Nhờ Người Thi Hộ

Đình Chỉ 1 Năm

HK 1&2(2013-2014)

6

09124054

Nguyễn Thanh Mùi

DH09QL

QLĐĐ&BĐS

Nhờ Người Thi Hộ

Đình Chỉ 1 Năm

HK2(2013-2014) & 1(2014-2015)

7

10424060

Nguyễn Ngọc Quân

LT10QL

QLĐĐ&BĐS

Nhờ Người Thi Hộ

Đình Chỉ 1 Năm

HK 1&2(2013-2014)

8

10416015

Phạm Thị Tường Vy

LT10NT

THỦY SẢN

Sử Dụng Chứng Chỉ Toeic Giả

Đình Chỉ 1 Năm

HK 1&2(2013-2014)

9

09124143

Hà Sĩ Bệ

DH09QL

QLĐĐ&BĐS

Nhờ Người Thi Hộ

Đình Chỉ 1 Năm

HK2(2013-2014) & 1(2014-2015)

10

10424070

Võ Thị Thọ

LT10QL

QLĐĐ&BĐS

Nhờ Người Thi Hộ

Đình Chỉ 1 Năm

HK 1&2(2013-2014)

11

09124004

Huỳnh Xuân Bách

DH09QL

QLĐĐ&BĐS

Nhờ Người Thi Hộ

Đình Chỉ 1 Năm

HK2(2013-2014) & 1(2014-2015)

12

11139039

Nguyễn Xuân Cường

DH11HH

CNHH

Vi Phạm Pháp Luật

Tạm Đình Chỉ Học Tập Hk 2/2013-2014

HK 2(2013-2014)

13

09212073

Trương Thành Toán

TC09TY

CNTY

Nhờ Người Thi Hộ

Đình Chỉ 1 Năm

HK2(2013-2014) & 1(2014-2015)

14

09212083

Nguyễn Văn Trinh

TC09TY

CNTY

Thi Hộ

Đình Chỉ 1 Năm

HK2(2013-2014) & 1(2014-2015)

15

11149647

Nguyễn Viết Tiến

DH11QMGL

MT&TN

Tiêu Cực Trong Thi Cử

Buộc Thôi Học

 

16

13149558

Trương Minh Sự

DH13QMGL

MT&TN

Vi Phạm Quy Chế Thi Học Kỳ

Đình Chỉ 1 Năm

HK2(2013-2014) & 1(2014-2015)

17

10222065

Phạm Ngọc Thạch

TC10QLTTD

KINH TẾ

Nhờ Người Thi Hộ

Đình Chỉ 1 Năm

HK2(2013-2014) & 1(2014-2015)

18

12424036

Nguyễn Thị Thu Liên

LT12QL

QLĐĐ&BĐS

Nhờ Người Thi Hộ Và Nghỉ Học Không Lý Do

Buộc Thôi Học

 

Số lần xem trang: 12099
Điều chỉnh lần cuối: 02-04-2015

Kỷ luật Sinh viên

Danh sách sinh viên bị hạ điểm rèn luyện của học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 vì vi phạm quy chế thi (29-01-2021)

Quy chế khen thưởng và kỷ luật sinh viên (27-02-2020)

Quyết định về việc sinh viên vi phạm nội quy, quy chế học đường năm học 2018-2019 (14-11-2018)

Danh sách sinh viên bị hạ điểm rèn luyện của học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 vì vi phạm quy chế thi (19-09-2018)

Danh sách sinh viên vi phạm quy chế thi học kỳ 1 năm 2017 - 2018 (09-04-2018)

Mẫu Đơn Xóa Kỷ Luật (12-03-2018)

Kỷ luật học sinh vi phạm nội quy, quy chế học đường năm học 2016 - 2017 (25-08-2017)

Kỷ luật học sinh vi phạm nội quy, quy chế học đường năm học 2016 - 2017 (21-03-2017)

Quyết định Kỷ luật SV vi phạm quy chế học đường năm học 2016 - 2017 (16-02-2017)

Danh sách sinh viên vi phạm nội quy, quy chế học đường năm học 2015 - 2016 (21-09-2016)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một chín một bảy bốn

Xem trả lời của bạn !