/data/file/BN/BN.png

Bước 1: Người dùng truy cập vào địa chỉ gmail.com

Bước 2: ở màn hình đăng nhập, người dùng điền tên đăng nhập và mật khẩu

- Tên đăng nhập: MSSV@st.hcmuaf.edu.vn

- Mật khẩu: Mật khẩu Email 

(*)  Trường hợp Sinh viên quên mật khẩu, Sinh viên liên hệ trực tiếp Phòng Công tác Sinh viên để lấy lại mật khẩu.

- Người dùng nhấn nút Đăng nhập. 

(*) Sau khi đăng nhập thành công, Người dùng có thể đọc, gửi thư và sử dụng các chức năng khác của gmail.

 

Số lần xem trang: 14804
Điều chỉnh lần cuối: 26-11-2014

Email sinh viên

Những Vấn Đề Gặp Phải Khi Sử Dụng Email Sinh Viên (26-11-2014)

Hướng dẫn đổi mật khẩu Email sinh viên (26-11-2014)

Hướng dẫn Tân sinh viên sử dụng Email trong lần đầu đăng nhập (26-11-2014)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn bốn ba hai tám

Xem trả lời của bạn !