/data/file/BN/BN.png

Bước 1: Người dùng truy cập địa chỉ gmail.com


Bước 2: Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu

- Tên đăng nhập: MSSV@st.hcmuaf.edu.vn

- Mật khẩu:  

1. Phòng Công tác Sinh viên gửi Tài khoản và Mật khẩu Email về Trợ lý quản lý Sinh viên của Khoa/Bộ môn

2. Lớp trưởng liên hệ Trợ lý quản lý Sinh viên để nhận Tài khoản và Mật khẩu Email của thành viên trong lớp.

3. Lớp trưởng thông báo Tài khoản và Mật khẩu tới thành viên trong lớp.

Bước 3: Người dùng nhấn nút Đăng nhập, hệ thống hiển thị màn hình như bên dưới.


- Tại đây, người dùng nhập ký tự mà gmail yêu cầu, ở đây là số 1635

- Người dùng nhấn nút Chấp nhận.

Bước 4: Hệ thống hiển thị màn hình yêu cầu người dùng đổi mật khẩu


- Người dùng Nhập mật khẩu mới và nhập lại một lần nữa bên dưới để xác nhận.

- Người dùng nhấn nút Đổi mật khẩu, hoàn tất quá trình đăng nhập.

(*) Sau khi người dùng đăng nhập thành công, người dùng có thể đọc, gửi thư và sử dụng các chức năng của gmail.


 

Số lần xem trang: 12781
Điều chỉnh lần cuối: 26-11-2014

Email sinh viên

Những Vấn Đề Gặp Phải Khi Sử Dụng Email Sinh Viên (26-11-2014)

Hướng dẫn đổi mật khẩu Email sinh viên (26-11-2014)

Hướng dẫn đăng nhập Email sinh viên (26-11-2014)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm bảy sáu ba tám

Xem trả lời của bạn !