/data/file/BN/BN.png

Bước 1: Người dùng đăng nhập vào Email

Bước 2: Ở màn hình bên dưới, người dùng nhấn vào Tài khoản


- Hệ thống hiển thị màn hình như sau:


- Tại đây người dùng nhấn vào  Bảo mật

- Hệ thống hiển thị màn hình bên dưới:


- Người dùng nhấn Đổi mật khẩu, hệ thống hiển thị màn hình đổi mật khẩu.


- Tại đây, người dùng nhập những nội dung hệ thống yêu cầu và nhấn nút Thay đổi mật khẩu, quá trình đổi mật khẩu hoàn tất.

 

Số lần xem trang: 12405
Điều chỉnh lần cuối: 27-11-2014

Email sinh viên

Những Vấn Đề Gặp Phải Khi Sử Dụng Email Sinh Viên (26-11-2014)

Hướng dẫn Tân sinh viên sử dụng Email trong lần đầu đăng nhập (26-11-2014)

Hướng dẫn đăng nhập Email sinh viên (26-11-2014)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba bốn tám hai không

Xem trả lời của bạn !