/data/file/BN/BN.png

 Những trường hợp sau đây Sinh viên liên hệ trực tiếp Phòng Công tác Sinh viên để được hướng  dẫn, khắc phục

 - Quên mật khẩu.

 - Email đã bị xóa khỏi hệ thống vì thời gian dài không sử dụng.

 - Thư của Nhà trường gửi tới nằm trong mục Spam.

 - Không nhận được Thư gửi tới.

 - Không thể gửi được Thư đi.

 - Email bị Spam bởi những trang mạng trực tuyến.

 - Chưa biết sử dụng email, cần được hướng dẫn.

 

Số lần xem trang: 12685
Điều chỉnh lần cuối: 26-11-2014

Email sinh viên

Hướng dẫn đổi mật khẩu Email sinh viên (26-11-2014)

Hướng dẫn Tân sinh viên sử dụng Email trong lần đầu đăng nhập (26-11-2014)

Hướng dẫn đăng nhập Email sinh viên (26-11-2014)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba năm hai không hai

Xem trả lời của bạn !