/data/file/BN/BN.png

 1. Thời gian nhận hồ sơ xét Miễn giảm học phí

- Sinh viên chưa làm hồ sơ xét Miễn giảm học phí cần thực hiện các thủ tục như sau:

+ Từ ngày 01/03/2016 đến 15/03/2016: Phòng công tác sinh viên nhận hồ sơ xét Miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2015-2016.

+ Sau ngày 15/03/2016: Phòng công tác sinh viên thực hiện xét miễn giảm học phí và công bố danh sách sinh viên được Miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2015-2016.

+ Sinh viên có tên trong danh sách Miễn giảm học phí học kỳ 1 sẽ không đóng học phí học kỳ 2 năm học 2015-2016. (trừ những Môn học lại)

2. Yêu cầu về hồ sơ xét miễn, giảm học phí

Sinh viên nghành sư phạm: Nộp bản cam kết cho bộ môn Sư phạm kỹ thuật – lập danh sách gửi về PCTSV trước ngày 15/3/2016.

* Sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí nộp một bộ hồ sơ gồm:

−   Đơn xin miễn, giảm học phí;

−   Bản sao giấy khai sinh;

−  Giấy chứng nhận do phòng Lao động – Thương binh & xã hội cấp huyện cấp chứng nhận diện chính sách (con thương binh, con bệnh binh, con người hưởng chính sách như thương binh, con người có công cách mạng, con người nhiễm chất độc hóa học…)

-   Sinh viên nộp bản sao có công chứng giấy tờ nói trên (thời gian công chứng chưa quá một năm tính đến ngày nộp hồ sơ), kèm bản chính để đối chiếu.

3. Danh sách tạm thời được miễn giảm học phí và đối chiếu hồ sơ

- Nhà trường thông báo danh sách sinh viên tạm thời được Miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2015-2016 (Danh sách tạm thời dựa trên quyết định MGHP học kỳ 1 năm học 2015-2016). Sinh viên không có tên trong danh sách tạm thời vui lòng liên hệ Phòng công tác sinh viên để kiểm tra trước ngày 22/3/2016. (Sau thời gian trên Phòng công tác sinh viên sẽ không giải quyết khiếu nại liên quan đến MGHP học kỳ 2 năm học 2015-2016).

- Sinh viên thuộc đối tượng Miễn giảm học phí là người dân tộc thiểu số hộ nghèo, hộ cận nghèo liên hệ trực tiếp Phòng công tác sinh viên để đối chiếu hồ sơ hộ nghèo, cận nghèo 2016. (Sinh viên không đối chiếu hồ sơ sẽ xóa tên trong quyết định MGHP học kỳ 2 năm học 2015-2016)

(*) Đơn đề nghị miễn giảm học phí [tải về]

(*) Danh sách [tải về]

 

Số lần xem trang: 12108
Điều chỉnh lần cuối:

Chế độ chính sách

Quyết định miễn giảm học phí, Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2021 – 2022 (05-12-2021)

Thông báo thực hiện xét miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 (29-09-2021)

Nghị định, Quyết định, Mẫu đơn - Miễn giảm học phí, Hỗ trợ chi phí học tập (12-09-2021)

Thông tin vay vốn học tập từ ngân hàng chính sách xã hội (06-09-2021)

Công bố quyết định MGHP và HTCPHT học kỳ 2 năm học 2020-2021 (09-04-2021)

Thông báo nhận hồ sơ miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 (03-03-2021)

Quyết định hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 (10-11-2020)

Quyết định MGHP học kỳ 1 năm học 2020-2021 (10-11-2020)

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm 2020 - 2021 (24-09-2020)

Thông báo về việc nhận hồ sơ miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 (24-09-2020)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu một sáu ba hai

Xem trả lời của bạn !