/data/file/BN/BN.png

 Thời gian đánh giá Điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 như sau:

Từ ngày

Đến hết ngày

Sinh viên các Khoa – Bộ môn – Phân hiệu tự đánh giá điểm rèn luyện

19/09/2016

21/09/2016

Phân hiệu Gia lai, Phân hiệu Ninh Thuận, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Thủy sản

22/09/2016

24/09/2016

Khoa Cơ khí công nghệ, Bộ môn Công nghệ hóa học

25/09/2016

27/09/2016

Khoa Môi trường tài nguyên, Bộ môn Công nghệ sinh học

28/09/2016

30/09/2016

Khoa Kinh tế

01/10/2016

03/10/2016

Khoa Nông học, Khoa QLĐĐ & BĐS, Khoa Lâm nghiệp

04/10/2016

06/10/2016

Khoa Công nghệ thực phẩm, Khoa Ngoại ngữ sư phạm, Khoa Chăn nuôi thú y

 

Từ ngày

Đến hết ngày

Lớp tổ chức duyệt điểm rèn luyện cho Sinh viên

07/10/2016

08/10/2016

Phân hiệu Gia lai, Phân hiệu Ninh Thuận,  Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Nông học

09/10/2016

10/10/2016

Khoa Lâm nghiệp, Khoa Ngoại ngữ sư phạm, Bộ môn Công nghệ hóa học

11/10/2016

12/10/2016

Khoa Cơ khí công nghệ, Khoa QLĐĐ & BĐS

13/10/2016

14/10/2016

Khoa Thủy sản, Khoa Công nghệ thực phẩm

15/10/2016

16/10/2016

Khoa Môi trường tài nguyên, Khoa Chăn nuôi thú y

17/10/2016

18/10/2016

Bộ môn Công nghệ sinh học, Khoa Kinh tế

 

19/10/2016

20/10/2016.

Khoa – Bộ môn – Phân hiệu duyệt điểm rèn luyện cho Sinh viên

21/10/2016

24/10/2016

Phòng Công tác Sinh viên duyệt điểm rèn luyện cho Sinh viên

25/10/2016

Sinh viên kiểm tra kết quả điểm rèn luyện trên website và liên hệ Phòng Công tác Sinh viên nếu có thắc mắc về điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2015 – 2016

26/10/2016

Trước 16g00 ngày 27/10/2016

Khoa – Bộ môn nộp bảng thống kê điểm rèn luyện, Bảng điểm rèn luyện các lớp và Biên bản họp xét điểm rèn luyện Sinh viên tại Phòng Công tác Sinh viên

- Tải tài liệu hướng dẫn đánh giá ĐRL [tải về]

Đánh giá Điểm rèn luyện tại website: http://drl.hcmuaf.edu.vn

Số lần xem trang: 12078
Điều chỉnh lần cuối: 12-09-2016

Điểm rèn luyện

Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy (06-09-2021)

Thông báo đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 (09-03-2021)

Thông báo đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 (15-10-2020)

Thông báo đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 (12-05-2020)

Thông báo Đánh giá Điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 (13-09-2019)

Thông báo Đánh giá Điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 (20-02-2019)

Thông Báo Đánh Giá Điểm Rèn Luyện Học Kỳ 2 Năm Học 2017 - 2018 (12-09-2018)

Thông Báo Đánh Giá Điểm Rèn Luyện Học Kỳ 1 Năm Học 2017 - 2018 (27-02-2018)

Thông Báo Đánh Giá Điểm Rèn Luyện Học Kỳ 2 Năm Học 2016 - 2017 (18-09-2017)

Thông Báo Đánh Giá Điểm Rèn Luyện Học Kỳ 1 Năm Học 2016 - 2017 (16-02-2017)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín hai bảy chín một

Xem trả lời của bạn !