/data/file/BN/BN.png

1.         Thông tin về học bổng

-       Đơn vị tài trợ: Quỹ Y tế Giáo dục Văn hoá VnHelp (15 suất, 5 triệu/suất, Công ty ASTRO (10 suất, 6 triệu đồng/suất), Ngân hàng BIDV (40 suất, 2 triệu đồng/suất), Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền (15 suất, 3 triệu đồng/suất), Bộ khoa học và Nghệ thuật bang Hessen – CHLB Đức (3 suất, 5 triệu đồng/suất), Công ty cổ phần phân bón Cà Mau (10 suất, 5 triệu đồng/suất).

-         Tổng cộng số suất: 85

2.         Điều kiện xét học bổng

-         Sinh viên trường Đại học Nông Lâm TP. HCM

-         Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (hộ nghèo, mồ côi, …)

-         Đối với Sinh viên năm 2, 3, 4 có điểm học tập từ 7.0 trở lên.

3.    Hồ sơ xin học bổng  

-      Đơn đề nghị xét học bổng của sinh viên (theo mẫu đính kèm);

-      Giấy báo nhập học (đối với Tân Sinh viên)

-      Bảng điểm năm học 2015-2016 đối với sinh viên năm 2, 3, 4

-      Giấy chứng nhận: hộ nghèo, mồ côi, gia đình có hoàn cảnh khó khăn;

4.      Địa điểm, số lượng và thời hạn nhận hồ sơ    

-      Địa điểm nhận hồ sơ: Gửi tại văn phòng Khoa/Bộ môn (qua Thầy/ Cô trợ lý Quản lý sinh viên)

-      Số lượng hồ sơ: Mỗi Khoa/ Bộ môn lập danh sách (theo mẫu – đính kèm trong email gửi Thầy Cô TL.QLSV) đề cử 10 sinh viên được nhận học bổng (kèm theo hồ sơ sinh viên)

-      Thời hạn nhận hồ sơ: Khoa/Bộ môn gửi danh sách, hồ sơ sinh viên về phòng Công tác Sinh viên trước 16g00 ngày 26/9/2016.

(*) Tải mẫu đơn [tại đây]

Số lần xem trang: 12119
Điều chỉnh lần cuối: 26-10-2016

Học bổng

Học bổng khuyễn khích học tập học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 (13-01-2021)

Học bổng khuyễn khích học tập học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 (13-01-2021)

Thông báo xét học bổng do Tập đoàn ADM tài trợ năm 2020 (08-12-2020)

Thông tin học bổng do doanh nghiệp, cá nhân tài trợ (30-10-2020)

Thông báo học bổng dành cho sinh viên bị ảnh hưởng của lũ lụt thuộc các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Bình - Quảng Trị - Thừa Thiên Huế (21-10-2020)

Quy trình xét học bổng đồng hành (19-10-2020)

Thông tư quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (19-10-2020)

Thông báo học bổng do Công ty USFEED tài trợ (07-10-2020)

Thông báo học bổng do công ty VEDAN tài trợ năm 2020 (28-09-2020)

Thông báo học bổng do công ty WOOSUNG tài trợ năm 2020 (28-09-2020)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một một tám ba tám

Xem trả lời của bạn !