/data/file/BN/BN.png

Thời gian đánh giá Điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 như sau:

Từ ngày

Đến hết ngày

Sinh viên các Khoa – Bộ môn – Phân hiệu tự đánh giá điểm rèn luyện

25/09/2017

27/09/2017

Phân hiệu Gia lai, Phân hiệu Ninh Thuận, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Thủy sản

28/09/2017

30/09/2017

Khoa Cơ khí công nghệ, Bộ môn Công nghệ hóa học

01/10/2017

03/10/2017

Khoa Môi trường tài nguyên, Bộ môn Công nghệ sinh học

04/10/2017

06/10/2017

Khoa Kinh tế

07/10/2017

09/10/2017

Khoa Nông học, Khoa QLĐĐ & BĐS, Khoa Lâm nghiệp

10/10/2017

12/10/2017

Khoa Công nghệ thực phẩm, Khoa Ngoại ngữ sư phạm, Khoa Chăn nuôi thú y

 

Từ ngày

Đến hết ngày

Lớp tổ chức duyệt điểm rèn luyện cho Sinh viên

13/10/2017

14/10/2017

Phân hiệu Gia lai, Phân hiệu Ninh Thuận,  Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Nông học

15/10/2017

16/10/2017

Khoa Lâm nghiệp, Khoa Ngoại ngữ sư phạm, Bộ môn Công nghệ hóa học

17/10/2017

18/10/2017

Khoa Cơ khí công nghệ, Khoa QLĐĐ & BĐS

19/10/2017

20/10/2017

Khoa Thủy sản, Khoa Công nghệ thực phẩm

21/10/2017

22/10/2017

Khoa Môi trường tài nguyên, Khoa Chăn nuôi thú y

23/10/2017

24/10/2017

Bộ môn Công nghệ sinh học, Khoa Kinh tế

 

25/10/2017

26/10/2017

Khoa – Bộ môn – Phân hiệu duyệt điểm rèn luyện cho Sinh viên

27/10/2017

29/10/2017

Phòng Công tác Sinh viên duyệt điểm rèn luyện cho Sinh viên

30/10/2017

Sinh viên kiểm tra kết quả điểm rèn luyện trên website và liên hệ Phòng Công tác Sinh viên nếu có thắc mắc về điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2016 – 2017

31/10/2017

Khoa – Bộ môn nộp bảng thống kê điểm rèn luyện, Bảng điểm rèn luyện các lớp và Biên bản họp xét điểm rèn luyện Sinh viên tại Phòng Công tác Sinh viên

 

- Tải tài liệu hướng dẫn đánh giá [tại đây]

- Đánh giá điểm rèn luyện tại địa chỉ: http://sv.hcmuaf.edu.vn/diemrenluyen

 

Số lần xem trang: 12073
Điều chỉnh lần cuối: 18-09-2017

Điểm rèn luyện

Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy (06-09-2021)

Thông báo đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 (09-03-2021)

Thông báo đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 (15-10-2020)

Thông báo đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 (12-05-2020)

Thông báo Đánh giá Điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 (13-09-2019)

Thông báo Đánh giá Điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 (20-02-2019)

Thông Báo Đánh Giá Điểm Rèn Luyện Học Kỳ 2 Năm Học 2017 - 2018 (12-09-2018)

Thông Báo Đánh Giá Điểm Rèn Luyện Học Kỳ 1 Năm Học 2017 - 2018 (27-02-2018)

Thông Báo Đánh Giá Điểm Rèn Luyện Học Kỳ 1 Năm Học 2016 - 2017 (16-02-2017)

Thông Báo Đánh Giá Điểm Rèn Luyện Học Kỳ 2 Năm Học 2015 - 2016 (12-09-2016)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy ba ba không không

Xem trả lời của bạn !