/data/file/BN/BN.png

- Tải file hướng dẫn đánh giá [tại đây]

- Đánh giá điểm rèn luyện tại địa chỉ: http://sv.hcmuaf.edu.vn/diemrenluyen/

- Thời gian đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 như sau:

(*) Lưu ý: Để có thể đánh giá trực tuyến, sinh viên cần đăng nhập đúng thời gian quy định.

Từ ngày

Đến hết ngày

Sinh viên các Khoa – Bộ môn – Phân hiệu tự đánh giá điểm rèn luyện

01/03/2019

02/03/2019

Phân hiệu Gia lai, Phân hiệu Ninh Thuận, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Thủy sản

03/03/2019

04/03/2019

Khoa Cơ khí công nghệ, Bộ môn Công nghệ hóa học, Khoa Lâm nghiệp

05/03/2019

06/03/2019

Khoa Môi trường tài nguyên, Bộ môn Công nghệ sinh học

07/03/2019

08/03/2019

Khoa Kinh tế, Khoa Nông học, Khoa QLĐĐ & BĐS

09/03/2019

10/03/2019

Khoa Công nghệ thực phẩm, Khoa Ngoại ngữ sư phạm, Khoa Chăn nuôi thú y

 

Từ ngày

Đến hết ngày

Lớp tổ chức duyệt điểm rèn luyện cho Sinh viên

11/03/2019

12/03/2019

Phân hiệu Gia lai, Phân hiệu Ninh Thuận, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Thủy sản

13/03/2019

14/03/2019

Khoa Cơ khí công nghệ, Bộ môn Công nghệ hóa học, Khoa Lâm nghiệp

15/03/2019

16/03/2019

Khoa Môi trường tài nguyên, Bộ môn Công nghệ sinh học

17/03/2019

18/03/2019

Khoa Kinh tế, Khoa Nông học, Khoa QLĐĐ & BĐS

19/03/2019

20/03/2019

Khoa Công nghệ thực phẩm, Khoa Ngoại ngữ sư phạm, Khoa Chăn nuôi thú y

 

21/03/2019

22/03/2019

Khoa – Bộ môn – Phân hiệu duyệt điểm rèn luyện cho Sinh viên

23/03/2019

25/03/2019

Phòng Công tác Sinh viên duyệt điểm rèn luyện cho Sinh viên

26/03/2019

27/03/2019

Sinh viên kiểm tra kết quả điểm rèn luyện trên website và liên hệ Phòng Công tác Sinh viên nếu có thắc mắc về điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2018 – 2019. Sau thời gian trên kết quả điểm rèn luyện sẽ được công nhận và sinh viên không có quyền đề nghị thay đổi kết quả này.

28/03/2019

Khoa – Bộ môn nộp bảng thống kê điểm rèn luyện, Bảng điểm rèn luyện các lớp và Biên bản họp xét điểm rèn luyện Sinh viên tại Phòng Công tác Sinh viên

 

 

Số lần xem trang: 12097
Điều chỉnh lần cuối: 28-05-2020

Điểm rèn luyện

Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy (06-09-2021)

Thông báo đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 (09-03-2021)

Thông báo đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 (15-10-2020)

Thông báo đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 (12-05-2020)

Thông báo Đánh giá Điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 (13-09-2019)

Thông Báo Đánh Giá Điểm Rèn Luyện Học Kỳ 2 Năm Học 2017 - 2018 (12-09-2018)

Thông Báo Đánh Giá Điểm Rèn Luyện Học Kỳ 1 Năm Học 2017 - 2018 (27-02-2018)

Thông Báo Đánh Giá Điểm Rèn Luyện Học Kỳ 2 Năm Học 2016 - 2017 (18-09-2017)

Thông Báo Đánh Giá Điểm Rèn Luyện Học Kỳ 1 Năm Học 2016 - 2017 (16-02-2017)

Thông Báo Đánh Giá Điểm Rèn Luyện Học Kỳ 2 Năm Học 2015 - 2016 (12-09-2016)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu tám chín một

Xem trả lời của bạn !