/data/file/BN/BN.png

Ngày 07/5/2019, tại Hội nghị Sơ kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2014 - 2019 và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019 của Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM; thừa ủy quyền của Ban Giám đốc CATP Hồ Chí Minh, đồng chí Trung tá Nguyễn Duy Đông - Phó trưởng Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc CATP đã trao Bằng khen của Bộ Công an, Giấy khen của CATP cho tập thể giảng viên, cán bộ, công nhân viên, sinh viên trường Đại học Nông Lâm TP có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2014 - 2018.

Theo đó, Đảng ủy – Ban Giám hiệu nhà trường đã ban hành Nghị quyết, Kế hoạch về công tác phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc theo Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng  trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” và Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự"; triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phát động phong trào thi đua bảo đảm an ninh trật tự trong khuôn viên trường; tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ, kỹ năng phòng chống thiên tai cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên và lực lượng bảo vệ.

Nhà trường hoàn thành xuất sắc toàn diện các chỉ tiêu thi đua về công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, quản trị đại học, quản lý chất lượng đào tạo, quản trị vật tư-thiết bị, kế hoạch–tài chính và công tác an ninh sinh viên; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; tạo điều kiện thuận lợi để viên chức, người lao động của trường tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt chủ trương thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí trong trường; không để xảy ra khiếu nại tố cáo, khiếu kiện đông người, trộm cắp. Cán bộ, công nhân viên chấp hành nghiêm nội quy nhà trường, không vi phạm pháp luật. 

Ngoài ra, nhà trường thường xuyên phối hợp với Công an thành phố tổ chức báo cáo chuyên đề về tình hình thời sự, an ninh trật tự, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để giảng viên, cán bộ, nhân viên, người lao động, sinh viên nâng cao nhận thức, cảnh giác, phòng ngừa tội phạm và không để các đối tượng thù địch dụ dỗ, kích động, lôi kéo hoạt động chống đối Đảng, Nhà nước; duy trì hoạt động hiệu quả mô hình Câu lạc bộ “Hạt giống đỏ”, Đội công tác xã hội, Đoàn Thanh niên của nhà trường./.

 

Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc CATP

 

 

 

 

Số lần xem trang: 12394
Điều chỉnh lần cuối: 13-05-2019

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám một sáu không ba

Xem trả lời của bạn !