/data/file/BN/BN.png

 Phòng Công tác Sinh viên thông báo các chương trình học bổng giành cho sinh viên như sau:

- Học bổng do Công ty Cargill Việt Nam tài trợ: 

  Hạn cuối nộp hồ sơ: trước 10h00 ngày 26/9/2019. Sinh viên nộp hồ sơ tại Văn phòng Khoa/Bộ môn (tải file thông báo học bổng và mẫu đơn tại đây)

- Học bổng do công ty CP Công nghệ BCMS tài trợ: 

  Hạn cuối nộp hồ sơ: trước 11h00 ngày 27/9/2019. Sinh viên nộp hồ sơ tại Văn phòng Khoa/Bộ môn (tải file thông báo học bổng và mẫu đơn tại đây)

- Học bổng do Ngân hàng BIDV-CN Đông Sài Gòn tài trợ: 

   Hạn cuối nộp hồ sơ: trước 11h00 ngày 27/9/2019. Sinh viên nộp hồ sơ tại Văn phòng Khoa/Bộ môn (tải file thông báo học bổng và mẫu đơn tại đây)

 

Số lần xem trang: 12140
Điều chỉnh lần cuối: 20-09-2019

Học bổng

Học bổng khuyễn khích học tập học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 (13-01-2021)

Học bổng khuyễn khích học tập học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 (13-01-2021)

Thông báo xét học bổng do Tập đoàn ADM tài trợ năm 2020 (08-12-2020)

Thông tin học bổng do doanh nghiệp, cá nhân tài trợ (30-10-2020)

Thông báo học bổng dành cho sinh viên bị ảnh hưởng của lũ lụt thuộc các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Bình - Quảng Trị - Thừa Thiên Huế (21-10-2020)

Quy trình xét học bổng đồng hành (19-10-2020)

Thông tư quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (19-10-2020)

Thông báo học bổng do Công ty USFEED tài trợ (07-10-2020)

Thông báo học bổng do công ty VEDAN tài trợ năm 2020 (28-09-2020)

Thông báo học bổng do công ty WOOSUNG tài trợ năm 2020 (28-09-2020)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba ba bốn năm bảy

Xem trả lời của bạn !