/data/file/BN/BN.png

1. THÔNG TIN VỀ CÁC HỌC BỔNG

1.1. Học bổng Nguyễn Trường Tộ

    - Đơn vị tài trợ: Quỹ Y tế, Giáo dục và Văn hóa Việt Nam (VNHELP)

    - Tên học bổng: “Học bổng Nguyễn Trường Tộ”

- Số tiền mỗi suất: 250USD/suất/năm (Học bổng sẽ được trao cho sinh viên trong thời gian 4 năm, với điều kiện: sinh viên có kết quả học tập từ loại khá và kết quả đánh giá điểm rèn luyện qua các năm từ loại tốt trở lên)

    - Tổng số suất: 19.

(Tải hồ sơ học bổng Nguyễn Trường Tộ)

  1.2. Học bổng ASTRO Sài Gòn

- Đơn vị tài trợ: Công ty TNHH ASTRO Sài Gòn

- Số tiền học bổng: 6.000.000đ/suất 

- Tổng số suất: 12.

(Tải hồ sơ học bổng ASTRO)

 2. TIÊU CHÍ NHẬN HỌC BỔNG

Sinh viên được xét học bổng phải đảm bảo các tiêu chí sau đây: 

- Học bổng xét trao cho Tân sinh viên (năm 1);

- Gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó;

- Điểm tuyển sinh Đại học năm 2019 lấy từ cao đến thấp.

3.  HỒ SƠ XÉT HỌC BỔNG  

    - Hồ sơ xét học bổng Nguyễn Trường Tộ (xem mẫu đính kèm);

    - Hồ sơ học bổng ASTRO Sài Gòn bao gồm: Đơn xin học bổng (mẫu đính kèm); Giấy xác nhận hộ nghèo, cận nghèo hoặc gia đình hoàn cảnh khó khăn (có xác nhận của địa phương).

4. ĐỊA ĐIỂM, THỜI HẠN VÀ SỐ LƯỢNG HỒ SƠ SINH VIÊN 

4.1. Địa điểm và thời hạn nộp hồ sơ   

- Sinh viên nộp hồ sơ tham gia học bổng tại Văn phòng Khoa/Bộ môn trước 11h00 ngày 29/10/2019.

- Các Khoa/Bộ môn tiến hành xét duyệt, lập danh sách đề cử sinh viên nhận học bổng (theo mẫu), kèm hồ sơ sinh viên và biên bản họp xét gửi tại Phòng Công tác Sinh viên trước 11h00 ngày 30/10/2019. 

4.2. Số lượng đề cử hồ sơ sinh viên tham gia học bổng

+ Đối với các Khoa/Bộ môn có số lượng sinh viên năm 1 dưới 200 sinh viên: đề cử 01 sinh viên.

+ Đối với các Khoa/Bộ môn có số lượng sinh viên năm 1 từ 200 đến dưới 400 sinh viên: đề cử 02 sinh viên.

+ Đối với các Khoa/Bộ môn có số lượng sinh viên năm 1 từ 400 đến dưới 600 sinh viên: đề cử 03 sinh viên.

+ Đối với các Khoa/Bộ môn có số lượng sinh viên năm 1 trên 600 sinh viên: đề cử 04 sinh viên.

  Lưu ý: Trường hợp sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các Khoa/Bộ môn đề cử thêm để Ban Tổ chức học bổng xem xét.

Số lần xem trang: 12130
Điều chỉnh lần cuối: 16-10-2019

Học bổng

Học bổng khuyễn khích học tập học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 (13-01-2021)

Học bổng khuyễn khích học tập học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 (13-01-2021)

Thông báo xét học bổng do Tập đoàn ADM tài trợ năm 2020 (08-12-2020)

Thông tin học bổng do doanh nghiệp, cá nhân tài trợ (30-10-2020)

Thông báo học bổng dành cho sinh viên bị ảnh hưởng của lũ lụt thuộc các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Bình - Quảng Trị - Thừa Thiên Huế (21-10-2020)

Quy trình xét học bổng đồng hành (19-10-2020)

Thông tư quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (19-10-2020)

Thông báo học bổng do Công ty USFEED tài trợ (07-10-2020)

Thông báo học bổng do công ty VEDAN tài trợ năm 2020 (28-09-2020)

Thông báo học bổng do công ty WOOSUNG tài trợ năm 2020 (28-09-2020)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy chín chín bốn năm

Xem trả lời của bạn !