/data/file/BN/BN.png

 1. Thời gian nhận hồ sơ xét Miễn giảm học phí

- Sinh viên làm hồ sơ xét Miễn giảm học phí cần thực hiện các thủ tục như sau:

+ Từ ngày 28/09/2020 đến 28/10/2020: Phòng công tác sinh viên nhận hồ sơ xét Miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2020-2021.

+ Sau ngày 28/10/2020: Phòng công tác sinh viên thực hiện xét miễn giảm học phí và công bố danh sách bổ sung sinh viên được Miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2020-2021.

+ Sau thời gian trên Phòng công tác sinh viên sẽ không giải quyết khiếu nại liên quan đến Miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2020-2021.

2. Yêu cầu về hồ sơ xét miễn, giảm học phí nộp mới

-   Đơn xin miễn, giảm học phí; (tải trên website nls.hcmuaf.edu.vn)

-   Bản sao giấy khai sinh;

-   Bản sao Sổ hộ khẩu (đối tượng giảm 70% học phí), Bản sao sổ hộ nghèo hoặc cận nghèo (Sinh viên dân tộc thiểu số có sổ hộ nghèo hoặc cận nghèo - đối tượng giảm 100% học phí)

-   Sinh viên nộp bản sao có công chứng giấy tờ nói trên (thời gian công chứng chưa quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ), kèm bản chính để đối chiếu.

SINH VIÊN KHÔNG NỘP HỒ SƠ SẼ KHÔNG ĐƯỢC XÉT MGHP HỌC KỲ 1 NĂM 2020-2021

SINH VIÊN KHÔNG NỘP LẠI HỒ SƠ MỚI thuộc đối tượng: Sinh viên tàn tật hoặc khuyết tật, mồ côi cả cha lẫn mẹ, chế độ chính sách (con thương binh, con bệnh binh, con người hưởng chính sách như thương binh, con người có công cách mạng, con người nhiễm chất độc hóa học…)

SINH VIÊN NỘP LẠI HỒ SƠ MỚI thuộc đối tượng: giảm 70% học phí, hộ nghèo, hộ cận nghèo.

 

(*) Tải mẫu đơn [tại đây]

 

 

Số lần xem trang: 12141
Điều chỉnh lần cuối: 24-09-2020

Chế độ chính sách

Thông báo thực hiện xét miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 (29-09-2021)

Nghị định, Quyết định, Mẫu đơn - Miễn giảm học phí, Hỗ trợ chi phí học tập (12-09-2021)

Thông tin vay vốn học tập từ ngân hàng chính sách xã hội (06-09-2021)

Công bố quyết định MGHP và HTCPHT học kỳ 2 năm học 2020-2021 (09-04-2021)

Thông báo nhận hồ sơ miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 (03-03-2021)

Quyết định hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 (10-11-2020)

Quyết định MGHP học kỳ 1 năm học 2020-2021 (10-11-2020)

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm 2020 - 2021 (24-09-2020)

Quyết định hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 (10-06-2020)

Quyết định miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 (10-06-2020)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám không sáu hai ba

Xem trả lời của bạn !