/data/file/BN/BN.png

(*) Sinh viên đăng ký giấy xác nhận trực tuyến tại địa chỉ: http://sv.hcmuaf.edu.vn/giayxacnhan/

- Tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

- Vay vốn ngân hàng

- Xác nhận sinh viên

Số lần xem trang: 34495
Điều chỉnh lần cuối: 06-04-2022

Mẫu giấy xác nhận SV

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một sáu một không hai

Xem trả lời của bạn !