/data/file/BN/BN.png

- Tải file hướng dẫn đánh giá [tại đây]

- Đánh giá điểm rèn luyện tại địa chỉ: http://sv.hcmuaf.edu.vn/diemrenluyen/

Thời gian đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 như sau:

(*) Lưu ý: Để có thể đánh giá trực tuyến, sinh viên cần đăng nhập đúng thời gian quy định.

       Thời gian Sinh viên các Khoa – Bộ môn – Phân hiệu tự đánh giá điểm rèn luyện

Từ ngày

Đến hết ngày

Sinh viên tự đánh giá

20/10/2020

21/10/2020

Phân hiệu Gia lai, Phân hiệu Ninh Thuận, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Thủy sản

22/10/2020

23/10/2020

Khoa Cơ khí công nghệ, Bộ môn Công nghệ hóa học, Khoa Lâm nghiệp

24/10/2020

25/10/2020

Khoa Môi trường tài nguyên, Bộ môn Công nghệ sinh học

26/10/2020

27/10/2020

Khoa Kinh tế, Khoa Nông học, Khoa QLĐĐ & BĐS

28/10/2020

29/10/2020

Khoa Công nghệ thực phẩm, Khoa Ngoại ngữ sư phạm, Khoa Chăn nuôi thú y

 

      Thời gian Lớp tổ chức duyệt điểm rèn luyện cho Sinh viên

Từ ngày

Đến hết ngày

Lớp tổ chức duyệt điểm rèn luyện cho sinh viên

30/10/2020

31/10/2020

Phân hiệu Gia lai, Phân hiệu Ninh Thuận, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Thủy sản

01/11/2020

02/11/2020

Khoa Cơ khí công nghệ, Bộ môn Công nghệ hóa học, Khoa Lâm nghiệp

03/11/2020

04/11/2020

Khoa Môi trường tài nguyên, Bộ môn Công nghệ sinh học

05/11/2020

06/11/2020

Khoa Kinh tế, Khoa Nông học, Khoa QLĐĐ & BĐS

07/11/2020

08/11/2020

Khoa Công nghệ thực phẩm, Khoa Ngoại ngữ sư phạm, Khoa Chăn nuôi thú y

 

      Thời gian Khoa – Bộ môn – Phân hiệu duyệt điểm rèn luyện cho Sinh viên.

Từ ngày

Đến hết ngày

Nội dung

09/11/2020

10/11/2020

Khoa – Bộ môn – Phân hiệu duyệt điểm rèn luyện cho Sinh viên

Thời gian Phòng Công tác Sinh viên tổng hợp kết quả đánh giá điểm rèn luyện.

Từ ngày

Đến hết ngày

Nội dung

11/11/2020

15/11/2020

Phòng Công tác Sinh viên duyệt điểm rèn luyện cho Sinh viên

16/11/2020

17/11/2020

Sinh viên kiểm tra kết quả điểm rèn luyện trên website và liên hệ Phòng Công tác Sinh viên nếu có thắc mắc về điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2019 – 2020. Sau thời gian trên kết quả điểm rèn luyện sẽ được công nhận và sinh viên không có quyền đề nghị thay đổi kết quả này.

18/11/2020

Khoa – Bộ môn nộp bảng thống kê điểm rèn luyện, Bảng điểm rèn luyện các lớp và Biên bản họp xét điểm rèn luyện Sinh viên tại Phòng Công tác Sinh viên

 

 

Số lần xem trang: 12269
Điều chỉnh lần cuối: 15-10-2020

Điểm rèn luyện

Thông báo đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 (21-10-2021)

Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy (06-09-2021)

Thông báo đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 (09-03-2021)

Thông báo đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 (12-05-2020)

Thông báo Đánh giá Điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 (13-09-2019)

Thông báo Đánh giá Điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 (20-02-2019)

Thông Báo Đánh Giá Điểm Rèn Luyện Học Kỳ 2 Năm Học 2017 - 2018 (12-09-2018)

Thông Báo Đánh Giá Điểm Rèn Luyện Học Kỳ 1 Năm Học 2017 - 2018 (27-02-2018)

Thông Báo Đánh Giá Điểm Rèn Luyện Học Kỳ 2 Năm Học 2016 - 2017 (18-09-2017)

Thông Báo Đánh Giá Điểm Rèn Luyện Học Kỳ 1 Năm Học 2016 - 2017 (16-02-2017)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai bốn chín chín tám

Xem trả lời của bạn !