/data/file/BN/BN.png

Nhằm kịp thời hỗ trợ sinh viên thuộc các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế chịu thiệt hại do đợt lũ lụt, thiên tai vừa qua, Phòng Công tác Sinh viên thông báo chương trình học bổng như sau:

- Đơn vị tài trợ: Trung tâm Anh ngữ PMP

- Trị giá: 30 triệu đồng (15 suất, 2 triệu đồng/suất)

- Phân bổ: Các Khoa/Bộ môn trong trường (13 suất); Các Câu lạc bộ - Đội nhóm trong trường (02 suất)

- Tiêu chí: Sinh viên có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế chịu thiệt hại do thiên tai, lũ lụt.

- Hồ sơ bao gồm: Đơn trình bày về hoàn cảnh gia đình, cũng như những thiệt hại trong đợt bão lũ vừa qua (có thể viết tay hoặc đánh máy)

- Thời hạn gửi hồ sơ: Các Khoa/Bộ môn gửi danh sách đề cử 01 sinh viên (theo mẫu), kèm đơn trình bày hoàn cảnh của sinh viên gửi Phòng Công tác sinh viên trước 10g00 ngày 26/10/2020.

Số lần xem trang: 12798
Điều chỉnh lần cuối: 21-10-2020

Học bổng

Thông báo v/v xét học bổng do Công ty TNHH Syngenta tài trợ năm học 2022-2023 (13-03-2023)

Syngenta và Đại học Nông Lâm TP.HCM hợp tác đào tạo nguồn nhân lực (23-02-2023)

kết quả xét học bổng do doanh nghiệp, cá nhân tài trợ năm học 2022-2023 (21-02-2023)

Thông báo về việc xét học bổng do doanh nghiệp, cá nhân tài trợ năm học 2022-2023 (21-02-2023)

Thông báo về việc giới thiệu ứng viên nhận học bổng nâng bước thủ khoa 2022 (21-02-2023)

Thông báo học bổng KOVA năm 2022. (30-06-2022)

Thông tin về quỹ học bổng "nâng bước tương lai" năm 2022 (20-06-2022)

Tổng hợp danh sách sinh viên đã được nhận học bổng đồng hành do các đơn vị, doanh nghiệp tài trợ năm học 2021-2022 (31-05-2022)

Chương trình hỗ trợ máy tính Bank of Laptops cho sinh viên (22-04-2022)

Học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 (15-03-2022)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm hai sáu bảy năm

Xem trả lời của bạn !