/data/file/BN/BN.png

I.         1. THÔNG TIN HỌC BỔNG DO DOANH NGHIỆP, CÁ NHÂN TÀI TRỢ

1. 1. Học bổng Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

- Tổng trị giá: 280.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi triệu đồng)

- Số tiền mỗi suất: 7.000.000 đồng/suất

- Tổng số suất: 40 suất

- Tiêu chí: Sinh viên năm 1, năm 2, năm 3 thuộc Khoa Nông học và BM. Công nghệ sinh học. Cụ thể:

Sinh viên năm 1 thuộc 01 trong 02 hoặc cả hai tiêu chí sau đây:

+ Điểm thi đậu vào trường (xét duyệt từ cao đến thấp);

+ Gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện diện hộ nghèo hoặc cận nghèo.

Sinh viên năm 2, năm 3 thuộc 01 trong 02 tiêu chí sau đây:

+ Học lực khá trở lên và gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện hộ nghèo hoặc cận nghèo;

+ Học lực xuất sắc.

    Sinh viên thuộc 01 trong 02 nhóm điều kiện cụ thể như sau:

+ Có ý tưởng được công nhận hoặc đạt từ giải khuyến khích trở lên trong các cuộc thi Khởi nghiệp cấp Tỉnh, Quốc gia;

+ Có đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực nông nghiệp đạt giải cấp Bộ trở lên trong và ngoài nước.

 

Ưu tiên sinh viên khó khăn thuộc các tỉnh Miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt.

1. 2 . Học bổng Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Đông Sài Gòn

II.         - Tổng trị giá: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng)

III.         - Số tiền mỗi suất: 2.500.000 đồng/suất

IV.         - Tổng số suất: 80 suất

- Tiêu chí: Sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vượt khó học tập. Ưu tiên sinh viên khó khăn thuộc các tỉnh Miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt.

1. 3. Học bổng Công ty TNHH ASTRO Sài Gòn

- Tổng trị giá: 72.000.000 đồng (Bảy mươi hai triệu đồng)

- Số tiền mỗi suất: 6.000.000 đồng/suất

- Tổng số suất: 12 suất

    - Tiêu chí: Sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vượt khó học tập tốt. Ưu tiên sinh viên khó khăn thuộc các tỉnh Miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt.

1. 4. Học bổng một Cựu Giảng viên

- Tổng trị giá: 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng)

- Số tiền mỗi suất: 5.000.000 đồng/suất

- Tổng số suất: 8 suất

- Tiêu chí: 04 suất đối với sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn; 04 suất đối với sinh viên học giỏi. Ưu tiên sinh viên khó khăn thuộc các tỉnh Miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt.

1. 5. Học bổng MC Nguyễn Thị Hồng Trang (cựu sinh viên)

- Tổng trị giá: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng)

- Số tiền mỗi suất: 2.500.000 đồng/suất

- Tổng số suất: 08 suất

- Tiêu chí: Sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vượt khó học tập tốt. Ưu tiên sinh viên khó khăn thuộc các tỉnh Miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt.

1. 6. Học bổng Nguyễn Trường Tộ

- Tổng trị giá: 2.750 USD (Hai ngàn, bảy trăm năm mươi đô la)

- Số tiền mỗi suất: 250USD/suất

- Tổng số suất: 11 suất

- Tiêu chí: Tân sinh viên khóa 46 (kỳ tuyển sinh năm 2020) có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Ưu tiên sinh viên khó khăn thuộc các tỉnh Miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt.

2. HỒ SƠ XIN HỌC BỔNG 

    - Đơn đề nghị xét học bổng (tải về).

    -.Các giấy tờ xác nhận liên quan như: hộ nghèo, cận nghèo, xác nhận gia đình khó khăn, giấy chứng nhận đạt giải trong nghiên cứu khoa học hoặc trong các cuộc thi Khởi nghiệp.

3. ĐỊA ĐIỂM, THỜI HẠN

3.1. Địa điểm  

Sinh viên nộp hồ sơ xét duyệt tại Văn phòng Khoa/Bộ môn

3.2. Thời gian

Các Khoa/Bộ môn gửi danh sách (theo mẫu) đề cử (kèm theo hồ sơ sinh viên và Biên bản họp xét) tại Phòng Công tác Sinh viên trước 10g00 ngày 11/11/2020.

      Trân trọng thông báo./.

Số lần xem trang: 443
Điều chỉnh lần cuối: 02-11-2020

Học bổng

KẾT QUẢ DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG ƯỚC MƠ CHO EM NĂM HỌC 2023 - 2024 (22-11-2023)

Thông báo xét học bổng do doanh nghiệp, cá nhân tài trợ năm học 2023 - 2024 (30-10-2023)

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG DO CÔNG TY TNHH SYNGENTA VIỆT NAM TÀI TRỢ NĂM HỌC 2022-2023 (13-09-2023)

Quy Trình Xét Học Bổng Khuyến Khích Học Kỳ 1 Năm Học 2021 - 2022 (07-09-2023)

Thông báo V/v xét học bổng KOVA năm 2023 (04-07-2023)

Thông báo chương trình học bổng Lương Văn Can (30-05-2023)

Trao học bổng Chắp cánh ước mơ do Tập đoàn Nam Long tài trợ (10-04-2023)

Thông báo chương trình học bổng chắp cánh ước mơ đợt 1 năm 2023 (22-03-2023)

Thông báo v/v xét học bổng do Công ty TNHH Syngenta tài trợ năm học 2022-2023 (13-03-2023)

Syngenta và Đại học Nông Lâm TP.HCM hợp tác đào tạo nguồn nhân lực (23-02-2023)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một tám năm hai năm

Xem trả lời của bạn !