/data/file/BN/BN.png

I.         1. THÔNG TIN HỌC BỔNG DO DOANH NGHIỆP, CÁ NHÂN TÀI TRỢ

1. 1. Học bổng Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

- Tổng trị giá: 280.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi triệu đồng)

- Số tiền mỗi suất: 7.000.000 đồng/suất

- Tổng số suất: 40 suất

- Tiêu chí: Sinh viên năm 1, năm 2, năm 3 thuộc Khoa Nông học và BM. Công nghệ sinh học. Cụ thể:

Sinh viên năm 1 thuộc 01 trong 02 hoặc cả hai tiêu chí sau đây:

+ Điểm thi đậu vào trường (xét duyệt từ cao đến thấp);

+ Gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện diện hộ nghèo hoặc cận nghèo.

Sinh viên năm 2, năm 3 thuộc 01 trong 02 tiêu chí sau đây:

+ Học lực khá trở lên và gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện hộ nghèo hoặc cận nghèo;

+ Học lực xuất sắc.

    Sinh viên thuộc 01 trong 02 nhóm điều kiện cụ thể như sau:

+ Có ý tưởng được công nhận hoặc đạt từ giải khuyến khích trở lên trong các cuộc thi Khởi nghiệp cấp Tỉnh, Quốc gia;

+ Có đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực nông nghiệp đạt giải cấp Bộ trở lên trong và ngoài nước.

 

Ưu tiên sinh viên khó khăn thuộc các tỉnh Miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt.

1. 2 . Học bổng Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Đông Sài Gòn

II.         - Tổng trị giá: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng)

III.         - Số tiền mỗi suất: 2.500.000 đồng/suất

IV.         - Tổng số suất: 80 suất

- Tiêu chí: Sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vượt khó học tập. Ưu tiên sinh viên khó khăn thuộc các tỉnh Miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt.

1. 3. Học bổng Công ty TNHH ASTRO Sài Gòn

- Tổng trị giá: 72.000.000 đồng (Bảy mươi hai triệu đồng)

- Số tiền mỗi suất: 6.000.000 đồng/suất

- Tổng số suất: 12 suất

    - Tiêu chí: Sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vượt khó học tập tốt. Ưu tiên sinh viên khó khăn thuộc các tỉnh Miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt.

1. 4. Học bổng một Cựu Giảng viên

- Tổng trị giá: 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng)

- Số tiền mỗi suất: 5.000.000 đồng/suất

- Tổng số suất: 8 suất

- Tiêu chí: 04 suất đối với sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn; 04 suất đối với sinh viên học giỏi. Ưu tiên sinh viên khó khăn thuộc các tỉnh Miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt.

1. 5. Học bổng MC Nguyễn Thị Hồng Trang (cựu sinh viên)

- Tổng trị giá: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng)

- Số tiền mỗi suất: 2.500.000 đồng/suất

- Tổng số suất: 08 suất

- Tiêu chí: Sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vượt khó học tập tốt. Ưu tiên sinh viên khó khăn thuộc các tỉnh Miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt.

1. 6. Học bổng Nguyễn Trường Tộ

- Tổng trị giá: 2.750 USD (Hai ngàn, bảy trăm năm mươi đô la)

- Số tiền mỗi suất: 250USD/suất

- Tổng số suất: 11 suất

- Tiêu chí: Tân sinh viên khóa 46 (kỳ tuyển sinh năm 2020) có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Ưu tiên sinh viên khó khăn thuộc các tỉnh Miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt.

2. HỒ SƠ XIN HỌC BỔNG 

    - Đơn đề nghị xét học bổng (tải về).

    -.Các giấy tờ xác nhận liên quan như: hộ nghèo, cận nghèo, xác nhận gia đình khó khăn, giấy chứng nhận đạt giải trong nghiên cứu khoa học hoặc trong các cuộc thi Khởi nghiệp.

3. ĐỊA ĐIỂM, THỜI HẠN

3.1. Địa điểm  

Sinh viên nộp hồ sơ xét duyệt tại Văn phòng Khoa/Bộ môn

3.2. Thời gian

Các Khoa/Bộ môn gửi danh sách (theo mẫu) đề cử (kèm theo hồ sơ sinh viên và Biên bản họp xét) tại Phòng Công tác Sinh viên trước 10g00 ngày 11/11/2020.

      Trân trọng thông báo./.

Số lần xem trang: 12393
Điều chỉnh lần cuối: 02-11-2020

Học bổng

Học giả Fulbright Hoa Kỳ - ASEAN, Chương trình SUSI 2022, Chương trình học bổng Fullbright (31-12-2021)

Học bổng khuyễn khích học tập học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 (13-01-2021)

Học bổng khuyễn khích học tập học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 (13-01-2021)

Thông báo xét học bổng do Tập đoàn ADM tài trợ năm 2020 (08-12-2020)

Thông báo học bổng dành cho sinh viên bị ảnh hưởng của lũ lụt thuộc các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Bình - Quảng Trị - Thừa Thiên Huế (21-10-2020)

Quy trình xét học bổng đồng hành (19-10-2020)

Thông tư quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (19-10-2020)

Thông báo học bổng do Công ty USFEED tài trợ (07-10-2020)

Thông báo học bổng do công ty VEDAN tài trợ năm 2020 (28-09-2020)

Thông báo học bổng do công ty WOOSUNG tài trợ năm 2020 (28-09-2020)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba bốn bảy bốn năm

Xem trả lời của bạn !