/data/file/BN/BN.png

I. Đối tượng và thời gian nhận hồ sơ xét Miễn giảm học phí

- Các đối tượng theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ.

- Từ ngày 02/03/2021 đến 16/03/2021: Phòng công tác sinh viên nhận hồ sơ xét Miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2020-2021.

- Sau ngày 16/03/2021: Phòng công tác sinh viên thực hiện xét miễn giảm học phí và công bố danh sách sinh viên được Miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2020-2021.

 

II. Đối tượng được xét hỗ trợ chi phí học tập

- Sinh viên diện dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

- Từ ngày 02/03/2021 đến 16/03/2021: Phòng công tác sinh viên nhận hồ sơ hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2020-2021.

- Nhà trường thực hiện xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2020 – 2021. Mức hỗ trợ chi phí học tập hàng tháng được hưởng bằng 60% mức lương cơ sở (894.000đ). Thời gian xét trợ cấp 10 tháng/ sinh viên/năm. Số năm được hưởng trợ cấp được tính là thời gian đào tạo chính thức tại trường.

 

III. Nhận bổ sung hồ sơ xét hỗ trợ học phí học tập

-   Đơn xin hỗ trợ chi phí học tập

-   Bản sao giấy khai sinh;

Giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo do Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (bản sao có công chứng); Sổ hộ khẩu (đối tượng sinh viên dân tộc thiểu số hộ khẩu thuộc xã khó khăn)

-   Sinh viên nộp bản sao có công chứng giấy tờ nói trên (thời gian công chứng chưa quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ), kèm bản chính để đối chiếu.

 

IV. NHỮNG LƯU Ý

- Sinh viên không nộp hồ sơ sẽ không được xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm 2020-2021

- Sinh viên phải nộp lại hồ sơ mới thuộc đối tượng: giảm 70% học phí, hộ nghèo, hộ cận nghèo. (Các đối tượng còn lại không cần làm lại hồ sơ)

- Sau thời gian trên Phòng công tác sinh viên sẽ không giải quyết khiếu nại liên quan đến hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2020-2021.

--

(*) Đơn xét MGHP

(*) Đơn xét Hỗ trợ CPHT

(*) Tra cứu xã khó khăn

Số lần xem trang: 12287
Điều chỉnh lần cuối:

Chế độ chính sách

Thông báo thực hiện xét miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 (29-09-2021)

Nghị định, Quyết định, Mẫu đơn - Miễn giảm học phí, Hỗ trợ chi phí học tập (12-09-2021)

Thông tin vay vốn học tập từ ngân hàng chính sách xã hội (06-09-2021)

Công bố quyết định MGHP và HTCPHT học kỳ 2 năm học 2020-2021 (09-04-2021)

Quyết định hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 (10-11-2020)

Quyết định MGHP học kỳ 1 năm học 2020-2021 (10-11-2020)

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm 2020 - 2021 (24-09-2020)

Thông báo về việc nhận hồ sơ miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 (24-09-2020)

Quyết định hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 (10-06-2020)

Quyết định miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 (10-06-2020)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu một bốn bảy hai

Xem trả lời của bạn !