/data/file/BN/BN.png

- Tải file hướng dẫn đánh giá [tại đây]

- Đánh giá điểm rèn luyện tại địa chỉ: http://sv.hcmuaf.edu.vn/diemrenluyen/

Thời gian đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 như sau:

Thời gian Sinh viên các Khoa – Phân hiệu tự đánh giá điểm rèn luyện

Từ ngày

Đến hết ngày

Sinh viên tự đánh giá

16/03/2021

17/03/2021

Phân hiệu Gia lai, Phân hiệu Ninh Thuận, Khoa Công nghệ Thông tin, Khoa Thủy sản

18/03/2021

19/03/2021

Khoa Cơ khí Công nghệ, Khoa Lâm nghiệp, Khoa Ngoại ngữ Sư phạm

20/03/2021

21/03/2021

Khoa Môi trường Tài nguyên, Khoa Khoa học Sinh học

22/03/2021

23/03/2021

Khoa Kinh tế, Khoa Nông học, Khoa QLĐĐ & BĐS

24/03/2021

25/03/2021

Khoa Công nghệ Hóa học & Thực phẩm, Khoa Chăn nuôi Thú y

     

       Thời gian Lớp tổ chức duyệt điểm rèn luyện cho Sinh viên

Từ ngày

Đến hết ngày

Lớp tổ chức duyệt điểm rèn luyện cho sinh viên

26/03/2021

27/03/2021

Phân hiệu Gia lai, Phân hiệu Ninh Thuận, Khoa Công nghệ Thông tin, Khoa Thủy sản

28/03/2021

29/03/2021

Khoa Cơ khí Công nghệ, Khoa Lâm nghiệp, Khoa Ngoại ngữ Sư phạm

30/03/2021

31/03/2021

Khoa Môi trường Tài nguyên, Khoa Khoa học Sinh học

01/04/2021

02/04/2021

Khoa Kinh tế, Khoa Nông học, Khoa QLĐĐ & BĐS

03/04/2021

04/04/2021

Khoa Công nghệ Hóa học & Thực phẩm, Khoa Chăn nuôi Thú y

 

      Thời gian Khoa – Phân hiệu duyệt điểm rèn luyện cho Sinh viên.

Từ ngày

Đến hết ngày

Nội dung

05/04/2021

06/04/2021

Khoa – Phân hiệu duyệt điểm rèn luyện cho Sinh viên

Thời gian Phòng Công tác Sinh viên tổng hợp kết quả đánh giá điểm rèn luyện.

Từ ngày

Đến hết ngày

Nội dung

07/04/2021

11/04/2021

Phòng Công tác Sinh viên duyệt điểm rèn luyện cho Sinh viên

12/04/2021

13/04/2021

Sinh viên kiểm tra kết quả rèn luyện trên website và liên hệ Phòng Công tác Sinh viên nếu có thắc mắc về điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2020 – 2021. Sau thời gian trên điểm rèn luyện sẽ được công nhận và sinh viên không có quyền đề nghị thay đổi kết quả này.

14/04/2021

Khoa nộp bảng thống kê điểm rèn luyện, bảng điểm rèn luyện các lớp và biên bản họp xét điểm rèn luyện Sinh viên tại Phòng Công tác Sinh viên

 

Số lần xem trang: 12166
Điều chỉnh lần cuối: 10-03-2021

Điểm rèn luyện

Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy (06-09-2021)

Thông báo đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 (15-10-2020)

Thông báo đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 (12-05-2020)

Thông báo Đánh giá Điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 (13-09-2019)

Thông báo Đánh giá Điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 (20-02-2019)

Thông Báo Đánh Giá Điểm Rèn Luyện Học Kỳ 2 Năm Học 2017 - 2018 (12-09-2018)

Thông Báo Đánh Giá Điểm Rèn Luyện Học Kỳ 1 Năm Học 2017 - 2018 (27-02-2018)

Thông Báo Đánh Giá Điểm Rèn Luyện Học Kỳ 2 Năm Học 2016 - 2017 (18-09-2017)

Thông Báo Đánh Giá Điểm Rèn Luyện Học Kỳ 1 Năm Học 2016 - 2017 (16-02-2017)

Thông Báo Đánh Giá Điểm Rèn Luyện Học Kỳ 2 Năm Học 2015 - 2016 (12-09-2016)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba bảy ba không năm

Xem trả lời của bạn !