/data/file/BN/BN.png

Thời gian chương trình: Dự kiến từ ngày 13/04/2021 đến 25/05/2021 

Giảng viên: đến từ các Trường Đại học Cao Hùng, Đài Loan, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, Việt Nam, Trường Đại học Tanjunpura, Indonesia, Trường Đại học Vel Tech, Ấn Độ, Trường Đại học Bicol, Philippines

Giờ học: từ 15 giờ đến 17 giờ thứ Ba hàng tuần

Chủ đề của từng buổi học: 

1. Khám phá Văn hóa

2. Các Vấn đề Kinh tế Khu vực

3. Xu hướng Phát triển Công nghệ

4. Kinh doanh & Luật quốc tế

5. Đa dạng Sinh học và An ninh Thực phẩm

6. Quan hệ Quốc tế

Thời hạn đăng ký: từ ngày 31/03/2021. Sinh viên có thể lựa chọn các buổi học để đăng ký tham gia online cho từng buổi học. Đặc biệt, sẽ được cấp tín chỉ nếu tham gia từ 04 buổi học trở lên.

Link đăng ký online: https://forms.gle/ogwTyRc4nMY4cYYv5 

Số lần xem trang: 12466
Điều chỉnh lần cuối: 01-04-2021

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn một sáu không ba

Xem trả lời của bạn !