/data/file/BN/BN.png

Gửi toàn thể sinh viên

Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc miễn giảm học phí, Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2020 – 2021:

- Sinh viên có tên trong danh sách được miễn giảm học phí HK2/2020-2021 không phải đóng học phí. Nếu sinh viên đã đóng học phí sẽ được hoàn trả lại học phí cho học kỳ tiếp theo. Sinh viên sẽ được thanh toán học phí còn dư khi tốt nghiệp.

- Sinh viên được Hỗ trợ chi phí học tập sẽ được chuyển vào tài khoản sinh viên. Các bạn kiểm tra lại thông tin số tài khoản trên Quyết định.

Các bạn sinh viên vui lòng kiểm tra e-mail sinh viên, website phòng Công tác Sinh viên, website phòng Kế hoạch Tài chính để biết kết quả về việc Miễn giảm học phí cho sinh viên.

(*) Tải quyết định [tại đây]

Trân trọng thông báo!

Số lần xem trang: 12380
Điều chỉnh lần cuối:

Chế độ chính sách

Quyết định miễn giảm học phí, Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2021 – 2022 (05-12-2021)

Thông báo thực hiện xét miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 (29-09-2021)

Nghị định, Quyết định, Mẫu đơn - Miễn giảm học phí, Hỗ trợ chi phí học tập (12-09-2021)

Thông tin vay vốn học tập từ ngân hàng chính sách xã hội (06-09-2021)

Thông báo nhận hồ sơ miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 (03-03-2021)

Quyết định hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 (10-11-2020)

Quyết định MGHP học kỳ 1 năm học 2020-2021 (10-11-2020)

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm 2020 - 2021 (24-09-2020)

Thông báo về việc nhận hồ sơ miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 (24-09-2020)

Quyết định hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 (10-06-2020)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám một hai chín tám

Xem trả lời của bạn !