/data/file/BN/BN.png

- Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy

Tập tin đính kèm: Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT - Quy chế CTSV

- Đính chính Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT về Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy

Tập tin đính kèm: Quyết định số 1325/QĐ-BGDĐT - Điều chỉnh Quy chế CTSV

 

Số lần xem trang: 318
Điều chỉnh lần cuối:

Quy chế, Quy định

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn không một một một

Xem trả lời của bạn !