/data/file/BN/BN.png

Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc Nhận hồ sơ qua email: ndthach@st.hcmuaf.edu.vn xét miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2021 – 2022.(đính kèm thông báo thời gian và hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ MGHP).

Sinh viên kiểm tra, chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ kèm theo nộp trực tiếp khi đến trường. Sau thời gian nhận hồ sơ Phòng công tác sinh viên không giải quyết các vấn đề MGHP cho sinh viên.

Sinh viên làm hồ sơ giảm 70% học phí là người dân tộc thiểu số ở vùng đặc biệt khó khăn, xã nghèo vùng 135… (giảm 70% học phí tra cứu xã khó khăn theo Quyết định 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 ( (xem quyết định tại địa chỉ https://nls.hcmuaf.edu.vn/data/file/Che-Do-Chinh-Sach/2021/09/QuyetDinh_131_QD_TTg.pdf) và Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 (xem quyết định tại địa chỉ https://nls.hcmuaf.edu.vn/data/file/Che-Do-Chinh-Sach/2021/09/QuyetDinh_861_QD_TTg.pdf).

Các bạn sinh viên vui lòng kiểm tra email sinh viên, website phòng Công tác Sinh viên để biết kết quả về việc miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2021 – 2022 cho sinh viên.

- Nội dung thông báo

- Hướng dẫn xét miễn giảm học phí

- Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập

Số lần xem trang: 1428
Điều chỉnh lần cuối: 05-10-2021

Chế độ chính sách

Nghị định, Quyết định, Mẫu đơn - Miễn giảm học phí, Hỗ trợ chi phí học tập (12-09-2021)

Thông tin vay vốn học tập từ ngân hàng chính sách xã hội (06-09-2021)

Công bố quyết định MGHP và HTCPHT học kỳ 2 năm học 2020-2021 (09-04-2021)

Thông báo nhận hồ sơ miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 (03-03-2021)

Quyết định hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 (10-11-2020)

Quyết định MGHP học kỳ 1 năm học 2020-2021 (10-11-2020)

Thông báo về việc xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm 2020 - 2021 (24-09-2020)

Thông báo về việc nhận hồ sơ miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 (24-09-2020)

Quyết định hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 (10-06-2020)

Quyết định miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 (10-06-2020)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy chín tám bảy bảy

Xem trả lời của bạn !