/data/file/BN/BN.png

Gửi toàn thể sinh viên

Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc miễn giảm học phí, Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2021 – 2022. (4 quyết định đính kèm)

- Sinh viên có tên trong danh sách được miễn giảm học phí, Hỗ trợ chi phí học tập phải đóng học phí theo thông báo đóng học phí của nhà trường. Phần miễn giảm học phí và Hỗ trợ chi phí học tập sẽ được chuyển vào tài khoản sinh viên. Các bạn kiểm tra lại thông tin số tài khoản trên Quyết định.

- Các bạn sinh viên vui lòng kiểm tra e-mail sinh viên, website phòng Công tác Sinh viên, website phòng Kế hoạch Tài chính để biết kết quả về việc Miễn giảm học phí cho sinh viên.

(*) Tải quyết định [tại đây]

Trân trọng thông báo!

Số lần xem trang: 240
Điều chỉnh lần cuối: 05-12-2021

Chế độ chính sách

Quyết định miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ chi phí sinh hoạt học kỳ 2 năm học 2022 - 2023 (04-04-2023)

Quyết định miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí sinh hoạt học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 (17-03-2023)

Thông báo về việc nộp hồ sơ xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên đang học học kỳ 2 năm học 2022 - 2023 (09-02-2023)

Thông tin vay vốn học tập từ ngân hàng chính sách xã hội (14-09-2022)

Đơn xin gia hạn học phí (13-09-2022)

Các mẫu đơn liên quan tới miễn giảm học phí sinh viên (25-07-2022)

Thực hiện xét Miễn giảm học phí và Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2021 – 2022 (15-03-2022)

Thông báo thực hiện xét miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 (29-09-2021)

Nghị định, Quyết định, Mẫu đơn - Miễn giảm học phí, Hỗ trợ chi phí học tập (12-09-2021)

Thông tin vay vốn học tập từ ngân hàng chính sách xã hội (06-09-2021)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai ba năm ba tám

Xem trả lời của bạn !